Numero 9

måndag 6 mars 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Fussball

Våren närmar sig och därmed också fotbollssäsongen. NADA har ett lag, STIANS TORPEDER, med i Korpen. Intresserade kan kontakta THE COACH (ulfa, tel. 6333) eller ASSISTANT COACH (tomw, tel. 6902).

THE COACH

Diverse stipendier

...med gemensam sista ansökningsdag onsdagen den 15 mars har inkommit uppgifter om till red. - ett flertal resestipendier, och två forskningstipendier. Numeropärmen 95.037.


Avspark för GRU-året

"Avspark" för grundutbildningens år 1995/96 vid KTH sker på fredag (10 mars) kl. 11.15-12 i sal E1 (Osquars backe 2).

KTH vill informera om de kraftfulla initiativ som nu tas för att lyfta resurserna i grundutbildningen och åstadkomma ett bättre resultat - för både elever och lärare.

Rektor Janne Carlsson och vice rektor för grundutbildning, Gunnar Svedberg, presenterar vad KTH kan och vill. Niclas Hjortenmark, THS ordförande, visar vilka behov och krav teknologerna har.

Program

11.15 "Nu startar vi grundutbildningens år 1995/96", Janne Carlsson
11.30 "Så vill vi ha det", Niclas Hjortenmark
11.45 "Det här kan vi göra", Gunnar Svedberg

Du som är elev, lärare, studierektor, studievägledare, studieadministratör och studieinformatör eller intresserad av KTHs viktigaste verksamhet grundutbildningen är Mycket Välkommen!

Olle Blomqvist, KTH-ekot

Teoretisk datalogi: On the shrinkage of formulas and lower bounds for formula size

Johan Håstad, NADA, håller seminarium i teoretisk datalogi under ovanstående rubrik på torsdag (9 mars) kl. 15.15-17 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

A Boolean formula is said the represent a function f if the formula evaluates to true for a truth assignment x iff f(x)=1. It is a natural question to try to decide the minimal size formula needed to represent a given function. A classical result of Khrapchenko tells us that if n is a power of two, parity of n variables require formulas of size exactly n^2. This for long remained the best lower bounds for formula size for any explicit simple function. Building on earlier work by Andreev, Nisan and Impagliazzo, and Paterson and Zwick respectively, we improve the lower bound to n^{3-o(1)} for an explicit, simple function.

The key in the proof is the analysis of the situation: Given a formula and a random assignment to some of the variables, how much does the size of the formula shrink if we substitute the values given by the assignment and do local simplifications.

Anders Björner & Johan Håstad

Att informera om forskning bland teknologerna

När jag gick igenom termninalsalarna på plan 4 och 5 slog det mig att det här fanns ett osökt tillfälle att göra reklam för sig. Tänk er följande:

Varje doktorand framställer i samband med sin disputation/lic-seminarium en A0 och berättar om sin avhandling med angränsande områden, i tillämpliga fall illustrerat med käcka bilder. Dessa sjok sätts upp på korridorväggarna utanför terminalsalarna (efter det att man vederbörligen lugnat arkitekter och inredningsansvariga med att man inte hatar dem bara för att man vill sätta upp något framför deras eleganta, tomma väggar och man vidtagit alla åtgärder för att inte förstöra den oersättliga väggfärgen). Eftersom korridorerna är av finit längd använder man sig lämpligen av LRU-replacement så att man får naturlig omsättning på affischerna vartefter nya doktorers/licentiaters planscher tränger ut de äldsta (även om det säkert r nostalgiskt för dem som var med på den tiden, tycker jag att det mest är deprimerande med gamla informationsplanscher som suttit uppe sen sent sjuttonhundratal och är helt inaktuella, dammiga och uselt layoutade). Det blir också trevligt vid Öppna hus och andra typer av rundvandringar.

(Att teknologerna sedan klagar över att de aldrig får komma i kontakt med all den här spännande forskningen som de fått sig berättat om, i sina egna kurser, är ett annan historia, som jag inte uttalar mig om här.)

Kai-Mikael

SANS-seminarier, prof. Michael Hasselmo

Prof. Michael Hasselmo, Dept. of Psychology, Harvard University, håller två seminarier under ett SANS-besök.

Acetylcholine and cortical memory function: Brain slice physiology and computational modeling

Idag måndag (6 mars) kl. 16.15 i Neurofysiology, KI (Doktorsringen 6F):

Cholinergic antagonists impair memory function in a wide range of behavioral tasks. This talk will review the use of computational modeling to link this behavioral effect to specific physiological effects of acetylcholine, studied in brain slice preparations of the piriform cortex and hippocampus. In particular, selective cholinergic suppression of glutamatergic synaptic transmission at intrinsic synapses is proposed to prevent recall of previously stored information from interfering with the storage of new information. At the same time, cholinergic enhancement of neuronal excitability increases the speed of learning new afferent input. These effects are explored in detailed biophysical network simulations of the piriform cortex. More recent models of the hippocampus explore the mechanisms for feedback regulation of cholinergic modulation, to set appropriate dynamics for learning or recall on the basis of sensory input patterns.

A computational model of hippocampal memory function

Imorgon tisdag (7 mars) kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

A considerable range of experimental data has been gathered concerning the role of the hippocampal formation in memory function, but surprisingly few models have incorporated anatomical and physiological details of this structure. A network model of the hippocampus will be presented, focusing on the rapid self-organization of input from the entorhinal cortex in the dentate gyrus and region CA1. The dentate gyrus representation then triggers recall in region CA3 which is compared with direct input from entorhinal cortex in region CA1. This comparison function regulates the level of cholinergic modulation in the network. If recall does not match direct input, cholinergic modulation is increased, setting appropriate dynamics for learning novel information. If recall matches direct input, cholinergic modulation is decreased, allowing activity to be dominated by recall. This provides a framework for the role of the hippocampus in regulating the learning of high order relational or configural representations for performing behavioral tasks.

Hans Liljenström, SANS/NADA

CVAP: Smart Camera: MAPP and LAPP and Their Applications

Björn Wasell, IVP, Integrated Vision Products AB, håller CVAP-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (7 mars) kl. 14.15 i CVAP:s seminarierum (Drottn. Kristinas väg 47D).


Teoretisk fysik: Protein folding studied by Monte Carlo simulation

Dr. Olle Edholm, teoretisk fysik, KTH, håller seminarium i teoretisk fysik under ovanstående rubrik onsdagen den 15 mars kl. 10.15 i seminarierummet, teoretisk fysik (Osquldas väg 6).

Abstract

A protein consists of a chain that may be folded into of the order 10**100 different conformations. Still nature seems to fold a chain into a stable state of lowest free energy in times of the order of seconds or less. Supercomputers (present and future) will not be able to do this by brute force in their entire life time. Various approaches reducing the amount of brute force needed to do the folding will be discussed.


Teoretisk fysik: Bounds on effective properties of composite materials

Dr. Andreas Helte, teoretisk fysik, KTH, håller seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (8 mars) kl. 10.15 i seminarierummet, teoretisk fysik (Osquldas väg 6).

Abstract

The Hashin-Shtrikman variational principles can be used to derive upper and lower bounds on the effective conductivity of composite materials. The bounds typically depend on certain structural parameters that reflect the geometry of the composite. I will show how these structural parameters can be calculated for random dispersions of penetrable spheres embedded in a matrix.
Numero är institutionstidningen vid NADA - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på måndagseftermiddagar under terminstid. Manus bör lämnas in före kl. 15 på fredagen men brådskande smånotiser kan normalt tas emot fram till måndag morgon kl. 8.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till KTH; NADA, Numero; 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland NADA-postfacken). Varje Numero-utgåva utkommer i tre former:

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.