Numero 08

måndag 27 februari 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Ny utgivningstid skulle det vara

Det skulle ha stått "Ny" och inte "Nu" om utgivningstiden i förra veckans utgåva på denna plats. Illvilliga feltolkningar undanbedes... Även datumet har blivit fel på några februariutgåvor. Red. ber om ursäkt.

För att underlätta för både red. och (förhoppningsvis) bidragslämnare finns nu en WWW-blankett för inlämning av Numero- och kalendarieuppgifter - se särskild notis.

Red.

Ekonomtjänst, NADA

NADA utlyser en tjänst som ekonom. Ansökningstiden går ut torsdagen den 9 mars. Numeropärmen 95.028.


Ombyggnad av kopiatorrummet på plan 4

Under vecka 11 (13-17 mars) kommer stora kopiatorrummet på plan 4 att byggas om. Ventilation och ljudförhållande skall förbättras.

Det betyder att ingen kopiering på stora kopiatorn kan ske den veckan.

Ni som vet att ni snart måste göra stora kopieringsarbeten, var god planera efter detta. Var ute i god tid! Tala med Dorothea eller Christer.

I övrigt hänvisar vi till korridorskopiatorerna.

Lasse C.

Jämställdhetsplan

Institutionen har skrivit ett förslag till vår jämställdhetsplan. Jag tar gärna emot dina synpunkter och kan ta hänsyn till dem i planen fram till den 24 mars. (Reds. anm: Förslaget bifogas pappers-Numero och finns i Numeropärmen som 95.035.)

Ingrid

Doktorandtjänst, NADA

NADA ledigförklarar en doktorandtjänst i numerisk analys eller datalogi. Sista ansökningsdag torsdagen den 23 mars. Numeropärmen 95.033.


Lämna Numerobidrag via WWW

Nu kan man lämna Numeronotiser och bidrag till Numerokalendariet via WWW. Det finns en WWW-blankett som nås via Numero-hemsidan http://www.nada.kth.se/numero/ (eller direkt: http://www.nada.kth.se/numero/bidrag-blankett.html). Synpunkter på hur bra/dåligt detta är och förbättringsförslag vill red. gärna ha!

Red.

Centrala doktorandtjänster (excellenstjänster)

...ledigförklaras vid KTH. Sista ansökningsdag måndagen den 6 mars. Numeropärmen 95.031.


Tidningen Corporate Computing

...refererar KTH:s verksamhetsberättelse den 16 jan. och det handlar nästan bara om NADA! Notisen bifogas pappersutgåvan av Numero och kan ses i Numeropärmen 95.030.


Systemgruppen inför mottagningstid, 10.00-11.30

I takt med att NADA har växt, så har också antalet personer som kommer på besök eller ringer till systemgruppen ökat. Detta gör att våra arbetsdagar har kommit att bli mer och mer sönderhackade, och det blir svårare och svårare att arbeta sammanhängade med saker som tar mer än en kort stund att slutföra. Långsiktiga projekt drabbas hårdast.

För att råda bot på detta finner vi oss nu tvingade att införa en mottagningstid för icke avtalade möten. Utanför mottagnings- tiden kan du, som alltid, använda datorpost. Vi läser datorpost kontinuerligt under hela arbetsdagarna, och ofta finns det någon som läser breven även på kvällar och helger. I akuta fall kan du förstås alltid komma springande i alla fall, men utnyttja inte detta i onödan.

Gemensamma telefonnummer, 7146 och 6947

För de som har haft svårt att få tag på någon av oss på telefon har vi goda nyheter. Vi inför två gemensamma nummer, 7146 till systemgruppen i allmänhet och 6947 till Stian. Dessa nummer kommer alltså flera personer att bevaka, så chansen är stor att du får tag på någon. Under mottagningstiden törs vi nästan garantera att någon svarar på dessa nummer. När detta skrivs är inte alla tekniska detaljer klara, så det kan dröja upp till fem signaler innan någon ser att det ringer.

Journumret

I akuta fall kan du, som NADA-anställd, ringa systemgruppens journummer 010-215 34 69. Var beredd på att det normalt är en telefonsvarare som svarar. Om du spelar in ett meddelande så görs en sökning till den person som för närvarande har jouren. Denna jour är till för verkligt akuta saker, som till exempel att Alv eller Byse slutar fungera under pågående terminalövning.
Systemgruppen

Två exjobbsseminarier i datalogi

Två exjobbsseminarier i datalogi är inplanerade:

Tisdagen den 7 mars kl. 15.15 sal E2 (Osquars backe 14, 2 tr.)

Mikael Lockner, D88, 12 p: Flexibel betalning via telenätet - förslag till användargränssnitt. Arbetet är utfört vid Telia Research AB. Handledare: Konrad Tollmar.

Ewa Meurk och Mikael Ejderfelt, D90, 12 p: Utveckling av nya klientapplikation till SIA-systemet med grafiskt användargränssnitt för PC/Windows och LAN/TCP-IP-anslutning. Arbetet är utfört vid Telia Research AB. Handledare: Olle Bälter.

Erik Ekholm, D89, 12 p: Prestandamätning på ObjectMath på en tillämpning med partiella differentialekvationer. Arbetet är utfört vid Parallel Systems Scandinavia AB. Handledare: Viggo Kann.

Tom Jonsson, D90, 12 p: Felrapporthanteringssystem. Arbetet är utfört vid Logica, Svenska AB. Handledare: Serafim Dahl.

Fredagen den 10 mars kl. 15.00, sal E2 (Osquars backe 14, 2 tr.):

Petter Måhlén, D90, 20 p: Dealing with Continous Attribute Domains in Inductive Learning. Arbetet är utfört vid Department of Computer Science, James Cook University, Townsville, Australien. Handledare: Rand Waltzman.

Johan Krisar, D90, 20 p: Noise Handling in Inductive Learning. Arbetet är utfört vid Department of Computer Science, James Cook University, Townsville, Australien. Handledare: Rand Waltzman.

Maria Sundvall, D89, 20 p: Integrerad navigering av minkjaktsfartyg, modeller och tekniker för datorsimulering. Arbetet är utfört vid Celsius Tech. Handledare: Serafim Dahl.

Kerstin F.

NADA presenterar forskningssmakprov

I samband med de s.k. LARK-dagarna (konferens för unga forskare) presenterar NADA ett smakprov på den forskning som bedrivs vid institutionen under lördagen den 11 mars i sal E1. Teoretisk datalogi, IPLab, SANS och C2M2 är företrädda. Numeropärmen 95.036.


Institutionsstyrelsemöte

...äger rum tisdagen den 7 mars kl. 9.15 i seminarierum 1537. På föredragningslistan finns bl.a.


Diskret matte: Chromatic polynomials and noncommutative symmetric functions (joint work with David Gebhard)

Bruce Sagan, håller diskret matematik (kombinatorik och teoretiskt datalogi) under ovanstående rubrik på torsdag (2 mars) kl. 15.15-16.15 i rum 13.08, matteinst., KTH (Fiskartorpsvägen 15A, 1/2 tr, t.h.).

Abstract

In a recent preprint, R. P. Stanley defines a symmetric function in commuting indeterminates, X_G where G is a finite graph, which generalizes the chromatic polynomial of G. We consider a noncommutative analogue, Y_G , which becomes X_G when the variables are allowed to commute. The advantage of Y_G is that it satisfies a version of the deletion-contraction rule, while X_G does not. Using this property and induction, we can express X_G in terms of various bases for the ring of noncommutative symmetric functions. Letting the indeterminates commute, one recovers the corresponding results of Stanley in a uniform manner.
A. Björner och J. Håstad

Kraftfullare dator för datorposthanteringen på NADA

Som ni kanske har märkt har datorn Mail.NADA.KTH.SE - den som har hand om mottagning av all inkommande datorpost på NADA - har gått lite knackigt den senaste tiden. Brevtrafiken har ökat så mycket att kapaciteten inte räckte till.

Som en av åtgärderna för att förbättra situationen uppgraderades datorn Mail i lördags så att den nu har högre kapacitet. Vissa sviter av detta byte kan fortfarande märkas på vissa datorer i form av felmeddelanden vid försök att läsa post (eller koll av om det finns ny post). Meddela oss i sådana fall (datorpost till <fel@nada.kth.se>). Medan problemet kvarstår kan du läsa post från någon annan dator.

Arbete med andra åtgärder för att minska belastningen på datorn Mail pågår.

Systemgruppen

Kursstart: Advanced algorithms

Måndagen den 6 mars kl. 13.15 är första tillfället för ovanstående kurs, i sal E32 (Lindstedtsv. 3).

Beskrivning

The aim of this course is to cover a number of efficient algorithms that exists for basic computational problems. Each problem will be described in detail, an algorithm presented and analyzed. The course is theoretical in nature and thus no implementation details will be discussed. The plan is the cover the problems listed below. The list is preliminary and might be changed depending on the interest of the participants in the course.

1. Primality, i.e. deciding whether a given large integer is a prime.

2. Factorization of large integers.

3. Computing discrete logarithms in finite fields.

4. Factorization of polynomials over finite fields and over the rational numbers.

5. Computing square roots in $Z_p$.

6. Lovasz lattice basis reduction algorithm with some application.

7. Fast multiplication using FFT.

8. Planarity of graphs.

9. Computing the median in deterministic linear time.

10. The Kernighan-Lin heuristic for TSP.

11. Fast matrix multiplication

There is no suitable book that covers this material and hence there will be no official book for the course. The examination will be in the form of homework.

The course is aimed for both beginning graduate students (primarily in computer science and mathematic) and interested undergraduates. It will be given in Swedish or English depending on the audience.

The course is planned for 4 academic credits and there will be two lectures a week in the spring period. The first organizational meeting will be held on Monday March 6 at 13.15 in E32, Lindstedtvägen 3.

People who are intersted in the course and who cannot make the first meeting should contact Johan Håstad at <johanh@nada.kth.se>, 790 6289.

Johan Håstad

Populärvetenskapligt: Kan datorn tänka?

Anders Lansner, SANS, håller föreläsning under ovanstående rubrik onsdagen den 8 mars kl. 17.15-18 i sal E1 (Osquars backe 2). Det är den tredje föreläsningen i NADA:s populärvetenskapliga serie Datorn i människans tjänst.

Sammanfattning

Datorer har alltid kunnat räkna mycket bättre än människor, de kan hantera symboler och språk m.m. Dessa till synes intellektuella förmågor gjorde att de tidiga datorerna ofta kallades elektronhjärnor. Pionjärerna inom datorforskningen var mycket optimistiska om att snart kunna åstadkomma maskinell översättning, liksom seende och talande datorer och robotar. Förhoppningarna visade sig dock så småningom överdrivna och man blev på det klara med att det också finns viktiga problem som hjärnan lätt klarar av men som är mycket svåra för datorn. Och där står vi i stort sett idag.

Men kommer vi då någonsin kunna konstruera och programmera datorer som kan tävla med hjärnan när det gäller t ex seende, associativt tänkande och intuition? Om så är fallet, kommer då också mystiken kring hjärnans funktion att skingras? Kommer vi att kunna kopiera den specifikt mänskliga hjärnan eller t o m bygga kopior av enskilda människors hjärnor? Den moderna forskningen om neuronnät berör bl a denna typ av filosofiska frågor och ger även en antydan till svar på en del av dem.


Tipsa till George Montefiore-priset?

George Montefiore Foundation Award uppgår till 15.000 ECU och delas ut till an individual who has made outstanding contributions in any field oc electrical science ... either in in fundamentar research or in the development of applications. Det står också att No self-nominations will be accepted. Sista tipsardag måndagen den 1 maj. Numeropärmen 95.034.

Stipendier ur Ingenjör Ernst Johnssons fond

...kan man söka för heltidsstudier för i första hand forskarstuderande. Sista ansökningsdag måndagen den 6 mars. Numeropärmen 95.032.

TFR:s postdoktorsstipendier

...går en ansökningsgräns för på onsdag (1 mars)! Se <http://www.tfr.se/> eller Numeropärmen 95.029.

Numero är institutionstidningen vid NADA - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på måndagseftermiddagar under terminstid. Manus bör lämnas in före kl. 15 på fredagen men brådskande smånotiser kan normalt tas emot fram till måndag morgon kl. 8.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till KTH; NADA, Numero; 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland NADA-postfacken). Varje Numero-utgåva utkommer i tre former:

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.