Numero 7

tisdag 21 februari 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Ny utgivningstid: måndag e.m.

Härmed ändras utgivningstiden för Numero till måndag eftermiddag. Manus bör lämnas in före kl. 15 på fredagen men brådskande smånotiser kan normalt tas emot fram till måndag morgon kl. 8.

Red.

Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Ericsson-stipendier

"Telefonaktiebolaget L M Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning" delar ut stipendier för bl.a. forskningsvistelse utomlands eller konferensdeltagande. Sista ansökningsdag fredagen den 31 mars. Numeropärmen 95.027.


Forskarassistenttjänst eller möjligt samarbete

Vid besök på avdelningen trafik- och transportplanering (del inom institutionen för infrastruktur och samhällsplanering) fick jag reda på att de har en obesatt forskarassistenttjänst. Ämnet är trafik- och transportplanering och de ser gärna en sökare med "datorbakgrund". Vad jag förstår kan många specialiteer från vår institution vara intressanta. Det uppstår numeriska problem i samband med stuider av modeller för trafik, datorseende är intressant för systematiska studier av insamlat bildmaterial, man-maskin interaktion är intressant för IT-stöd för förare, algoritmer behöver utvecklas för trafikplanering etc.

Intresserade kan vända sig till Gösta Gynnerstedt med telefon 7904. Förutom sökande till tjänsten var de över huvud taget intresserade av sammarbete då de upplevde kunde ha stor nytta av hjälp inom ovanstående områden.

Johan Håstad

Tjänster på Grafisk teknik

Avdelningen för grafisk teknik söker 1-2 doktorander med datavetenskaplig inriktning, se Numeropärmen 95.025.


SU:s bästa lärare

SU:s pedagogiska pris ska utdelas, föreslå senast måndagen den 3 april. Numeropärmen 95.026.


Prickmottagning på Previa

Onsdagen den 15 mars mellan kl. 13 och 15 kan man få hudförändringar undersökta - viktigt i det maligna melanomets tidevarv. Doktor Marie Friedman, specialist på hudsjukdomar, undersöker. Man måste ha beställt tid - vardagar 8-10, ankn. 8881.

(Det har antytts för red. att det skulle vara något komiskt med uttrycket "prickmottagning". Skulle det vara att det låter som man ska motta en prickning? Eller att man måste vara en kul prick för att gå dit? Eller vad kan det annars vara? Man kanske måste komma dit prick på den beställda tiden? Näe... I can't get the prick over the i!)

Red.

Teoretisk datalogi: On the Hardness of Max k-Cut and its Dual

Alessandro Panconesi, SICS & KTH, håller Teoretisk datalogi under ovanstående rubrik onsdagen den 22 febr. kl. 10.15-11.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Taking the move from the frequency allocation problem for cellular telephones we investigate the approximation complexity of two inter-related problems: Max k-Cut and Min k-Partization. Max k-Cut is the following problem: given a graph G and using k colors, color the vertices in order to maximize the total weight of properly colored edges-i.e. edges whose endpoints have different colors. Min k-Partization is the dual problem: minimize the total weight of badly colored edges. It is well-known that Max k-Cut can be approximated in polynomial time within 1/k. In this talk we show that there exists a constant c (currently roughly equal to 200) such that the problem cannot be approximated better than 1/ck in polynomial time, unless P=NP. For Min k-Partization we show that, for any k > 2 and unless P=NP, the problem cannot be approximated within an O(n) factor in polynomial time (n is the number of vertices of G).

This is joint work with Jens Lagergren, Viggo Kann, and Sanjeev Khanna of Stanford University.

Anders Björner & Johan Håstad

Pengar, Östeorupa och Baltikum

Axel och Margaret Johnsons stiftelse

...ger medel för att erbjuda studenter och forskarstuderande från Baltikum att studera i Sverige under några månader. Kontaktperson Karin Blombersson, ankn. 9623, <bloms@citec.kth.se>.

Stöd till högskolesamarbete

...kommer KTH troligen att få från utbildningsdepartementet. Ansökan senast 24 mars.

TEMPUS

TEMPUS är EU:s program för stöd till utveckling av universiteten i Östeuropa, som under våren ger 2 möjligheter för lärare därifrån att söka medel för kontaktresor till Sverige och tvärtom.

EU:s fjärde ramprogram

...för FoU: samarbete med Östeuropa för att bl.a. motverka forskarflykt därifrån och att främja vetenskapligt och teknologiskt samarbete med EU.

Mer om allt detta i Numeropärmen 95.024


Lathund om utlandsbetalningar

Ej på grund av lathet denna lathund

Så här i början av det nya året kan det passa bra kanske att skapa lite nya direktiv eller regler - vad man nu vill kalla det. Eller bara ta tillfället i akt att informera om något som kan förbättras.

Som ny EU-medlem, och med tanke på ökningen av utlandsbetalningarna (och -skulder) vill jag informera om hur en sådan betalning kan effektivast klaras av på Nada.

Utländska fakturor har oftast en betalningsperiod på minst 30 dagar. Det borde inte vara något problem att hinna betala, om den når en av oss som busar och betalar, i tid.

Imorse blev jag återigen tillfrågad om jag kunde gå ner på banken och skicka en check till utlandet så fort som möjligt. Jag frågade då en i "teamet" hur lång tid det tagit henne förra månaden, att själv köpa en check och skicka till utlandet. Blicken sa allt. "Jag lade händelsen på file för att komma ihåg allt - läs själv", sa hon.

* Skaffa en blankett från banken som heter Beställning-Utlandsbetalning och fyll i den

* Gå till ekonomikassan och skaffa en blankett som heter: Förskott för löpande utgifter (U) (som skall redovisas och bokföras dagen efter).

* Fyll i denna och gå sedan tillbaka till kassan och lämna in denna blankett varvid man får en slags check

* Gå med checken till Posten där du får en annan check, eller kontanter

* Gå till Handelsbanken och lämna checken/kontanterna som du fått på Posten och ifylld beställning-utlandsbetalningsblankett. Man får då checken som man ville ha, kopia på beställning-utlandsbetalning och avräkningsnota

* Skaffa ett EMS kuvert + en blankett att fylla i och gå sedan på Posten och skicka iväg check + brev. Saken är klar.

Förmodligen blir det sedan så att kursen under tiden har ändrats så att man antingen får betala mer pengar än postens check var på, eller också, som sist, då jag fick pengar tillbaka eftersom kursen gått ner. Då är man tvungen att skaffa en inbetalning/gireringsblankett som är förtryckt Tekniska högskolan + avsändare EGEN, fylla i summan som blev över, ta reda på konton som skall användas, gå till posten igen och betala in mellanskillnaden. När sen bokföringen för löpande förskott redovisats, och bokföringen för kursdifferenser är gjord, är hela saken klar. Sen skickar posten en faktura på EMS -kostnaden, och när den nått någon av oss som busar, tar det bara c:a 2 minuter.

Annars kan vi gå direkt in i det ekonomiska programmet (Bus), begära UTL (utlandsbetalning), fylla i en blankett på skärmen och då betalas fakturan antingen:

* med check, vilket tar c:a 5-10 dagar

* via P-G, det tar c:a 2- 6 dagar

* Swift-betalning (elektr. överföring mellan banker), 2-4 dagar

och utlandsskulden är betald, ( d.v.s Nadas). Bus-transaktionen tar ju bara c:a 2 minuter.......

Lena


Numero är institutionstidningen vid NADA - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på måndagseftermiddagar under terminstid. Manus bör lämnas in före kl. 15 på fredagen men brådskande smånotiser kan normalt tas emot fram till måndag morgon kl. 8.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till KTH; NADA, Numero; 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland NADA-postfacken). Varje Numero-utgåva utkommer i tre former:

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.