Numero 3

fredag 20 januari 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Ett jämställt universitet?

...heter en konferens som äger rum fredagen den 17 febr. kl. 12.30-16 i Rotundan, SU. Numeropärmen 95.007.

Olle Jonson-priset i kvalitet

Svenska förbundet för kvalitet (SFK) delar årligen ut Olle Jonson-priset till årets bästa examensarbetet inom kvalitetsområdet. Sista ansökningsdag tisdagen den 31 jan. Numeropärmen 95.008.

Bibliotekssystemet i drift - alla lånade böcker måste lånas om

Med Unixprogrammet bibl har man sedan över ett år kunnat söka i institutionsbibliotekets katalog. Från och med nu ska också alla boklån registreras i programmet; det gamla systemet med lånestickor avskaffas därmed. Vi passar samtidigt på att göra en inventering av bibliotekets böcker. Alla på institutionen (även du!) måste därför ta med sej alla låneböcker till biblioteket för att låna om dom i det nya systemet. Du får då registrera dej som låntagare och registrera ditt vanliga NADA-inpasseringskort som lånekort. Varje bok ska samtidigt märkas med en streckkod.

I biblioteket finns en terminal där bibl-programmet ständigt körs. Vid denna terminal finns det noggranna instruktioner för hur man registrerar sej som låntagare och hur man lånar och lämnar tillbaka böcker. Du kan därför gå till biblioteket med dina låneböcker så snart du har tid och följa instruktionerna vid terminalen.

Den som vill veta mer om hur man använder systemet kan komma på den genomgång av bibliotekslånesystemet som Viggo och Linda kommer att hålla måndag den 30 januari klockan 15.15 i biblioteket.

Veckan 30 januari till 3 februari utnämns härmed till bokomlånarvecka.

Under denna vecka kan du få hjälp i biblioteket av Sten, Viggo eller Linda med biblioteksprogrammet.

Senast den 3 februari vill vi att alla ska ha lånat om sina böcker!

Om du bara vill söka i bibliotekskatalogen kan du göra det från vilken terminal som helst som kör X-windows. Programmet startas med kommandot bibl. Du kan också söka i bibliotekskatalogen i WWW. Det finns en länk dit från institutionens hemsida.

Viggo

MIME-nytt: MIME för Emacs

För er som är vana att hantera datorpost i Emacs - med RMAIL eller VM - finns hopp om att kunna fortsätta med det även i MIME-eran. Här får ni råd från Anders Holst:

För att skriva MIME-brev kan man i sin ''.emacs''-fil lägga till:

(load "mime-compose")

Då får man när man är i ''mail-mode'' en meny Mime med olika alternativ på format man kan stoppa in. Första alternativet, Encode ISO-Latin-1, kodar om ett brev med åäö i till rätt MIME-format. Därefter skickar man brevet som vanligt.

För att kunna läsa brev ska man i ''.emacs''-filen - beroende på vad man använder - ha antingen:

(load "mime-rmail")

eller:

(load "mime-vm")

När man fått ett brev som är på MIME-format, så kan man trycka ''!'' för att avkoda brevet. (Det står i minibufferten att man kan trycka så, när brevet är på rätt format.) Om brevet bara innehåller ISO-Latin så byts innehållet i brevet ut direkt i bufferten, annars (dvs för bilder och ljud eller blandat) startas Metamail - ett generellt MIME-hanterarpaket - på det aktuella brevet.

MIME-nytt: MIME-uppackning av Mac-filer

Det finns ett förslag hur man skickar Macintosh-filer i MIME-brev - f.ö. med en viss Patrik Fältström som en av medförfattarna - som nu börjar användas. Två typer finns: APPLICATION/APPLEFILE och MULTIPART/APPLEDOUBLE. Om du får brev med någon av dessa typetiketter och inte använder Eudora kan du göra såhär för att packa upp brevet:

* Spara brevet på fil

* Flytta filen till din/någon Macintosh-dator. (Det är en vanlig textfil som kan flyttas som den är - ingen teckenkonvertering o.dyl. behövs)

* Kör programmet Mpack på Macintosh-datorn (finns på NADA:s filhanterare), ge kommandot ''Decode mail files'' (''File''-menyn) och välj den flyttade filen i fildialogrutan.

(Om en förklarande textfil skickats med och den innehåller svensk text, blir det f.n. teckenproblem på Mac-sidan - åäö blir fel...)

Peter Sv.

Nätavbrottet i onsdags

Avbrottet i onsdags (18 jan.) berodde på att vår centrala Cisco-7000 ''router'' vid 4 tiden på morgonen helt tappade kontakten med sina 14 anslutningar (interface-kort för Ethernet och FDDI), dvs var oanvändbar. Vi ersatte den genom att koppla in en reserv, men det tog ändå ca 3 1/2 timmar från kl 8.00 innan vi fått igång de ca 50 serverdatorer som är beroende av nätet och varandra.

Vi utreder nu olika möjligheter att öka redundansen i systemen för att minska följderna av sådana avbrott i framtiden.

Det kommer att bli ett avbrott kvällstid den närmaste tiden då vi tar den ordinarie (lagade) Cisco-apparaten i drift och gör vissa tester.

SystemgruppenNumero utkommer normalt på fredagar under terminstid, manusstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till KTH; NADA, Numero; 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland NADA-postfacken). Varje Numero-utgåva utkommer i tre former:

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.