Numero 2

måndag 16 januari 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Fel i lärarhandledningen

D och E provar ett system med föranmälan till tentor. Anvisningar för detta ska finnas med i kursöversikten till kurser för D och E. I den WWW-adress som står på sidan 32 har det kommit med ett tilde-tecken för mycket. Ska vara: URL="http://www.nada.kth.se/~svl-d/tenta.html"

Kerstin F.

SANS i Computer Sweden

NADA:s forskning uppmärksammas i pressen igen. Denna gång var det Computer Sweden som hade nästan ett helt uppslag om SANS och neuronnät i fredags (13 jan.).

DSV-seminarium: Software Metrics

Bo Steinholtz, Software Metrics Laboratory, DSV, SU/KTH, håller DSV-seminarium under ovanstående rubrik onsdagen den 25 jan. kl. 13.15-15 i sal 1111, DSV(?).

Vid detta seminarium avser jag att ge en motiverande introduktion till området "software metrics" och belysa dess historik och aktuella läge inom industri och forskning. Speciellt kommer jag att tala om ett par områden som fått stor betydelse på senare år, nämligen mätningsbaserad processförbättring och mätteori. Jag kommer också att informera något om vår forskning i mätlaboratoriet för systemutveckling (Software Metrics Laboratory).


SANS-seminarium: Behaviorism and reinforcement learning

Tomas Landelius, Linköpings univ., håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (18 jan.) kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

This talk addresses the idea of learning by reinforcement, within the theory of behaviorism. The reason for this choice is its generality and especially that the reinforcement learning paradigm allows systems to be designed, which can improve their behavior beyond that of their teacher. The role of the teacher is to define the reinforcement function, which acts as a description of the problem the machine is to solve.

Gained knowledge is represented by a behavior probability density function which is approximated with a number of normal distributions, stored in the nodes of a binary tree. It is argued that a meaningful partitioning into local models can only be accomplished in a fused space consisting of both stimuli and responses.

Given a stimulus, the system searches for responses likely to result in highly reinforced decisions by treating the sum of the two normal distributions on each level in the tree as a distribution describing the system's behavior at that resolution. The resolution of the response, as well as the tree growing and pruning processes, are controlled by a random variable based on the difference in performance between two consecutive levels in the tree. This results in a system that will never be content but will indefinitely continue to search for better solutions.

Roland Orre, Anders Lansner

Programdemonstration: SPSS 6.1 för Macintosh

Programdemonstration under ovanstående rubrik tisdagen den 24 jan. i sal A:5137 (SU, södra huset). Mer information i Numeropärmen 95.005 och från Bernard Devine <devine@psychology.su.se>, tel. 16 39 05.

Licentiatseminarium: Matematical methods applied to bieotechnical processes

Jorge Mari, optimeringslära och systemteori, håller licentiatseminarium under ovanstående rubrik på fredag (20 jan.) kl. 11.00-12 i rum 517, Sing-Sing (Lindstedtsv. 30, 5 tr.).

Abstract

In this seminar I will present the main contents of my licenciate thesis with the same name as the presentation. In the thesis I show how to set up models for biotechnical processes and how to study their characteristics from a mathematical viewpoint. Special attention is paid to yeast growth processes inside fed-batch reactors. Model reduction techniques are analyzed by studying the relevance of the system variables and the time scales of the phenomena involved. The qualitative behaviour of the kernel glucose-cell system is studied completely. The numerical difficulties of this kind of processes and software that might be used are discussed. Parameter estimation algorithms are described, and the results of the application of computer code developed by L. Edsberg from NADA and tuned by both of us to the present situation are shown.

Optimization of fed-batch processes with an associated performance index is treated extensively. Here we use the theory of optimal control theory to study some characteristics that the optimal solutions might possess, and the results of a gradient technique in function space are presented, complementing the analytical studies with numerical ones.

In the work I also include some first results trying to experimentally corroborate the theoretical predictions to a laboratory scale process that was performed at KABI Pharmacia AB, by J. P. Axelsson and other researchers.

If time allows, some new equations showing how to improve the protein recovery from these cell systems will be shown. The importance of computer simulations has been clearly manifested throughout the work. Hence, this topic will also be addressed in the presentation.


IPLab-seminarier under våren 1995

Samtliga seminarier äger rum på fredagar kl 9.15-10.15 i seminarierummet, plan 5, Lindstedtsvägen 3.
20 jan.: Mattias Söderhielm: Kommersialisering av Internet
27 jan.: Eduardo Fernandez: Design of a system for interactive construction of towers for electrical power transfer
10 febr.: Hans Marmolin: Interaktiv TV
24 febr.: Kai-Mikael Jää-Aro: Experiment kring inmatningsverktyg för VR
10 mars: Olle Bälter: Datorpostanvändning på IPLab
24 mars: Bengt Ahlström: Intryck från en vistelse vid HUSAT, Loughborough, England
7 april: Per Hägglund: CoBoard - en elektronisk anslagstavla
21 april: Kristina Groth: [Titel meddelas senare]

Ytterligare tider för slutet av våren annonseras senare

Kerstin S Eklundh & Lars Kjelldahl

NorFA: Gränslös forskarutbildning

NorFA står för Nordisk Forskerutdanningsakademi och är en generell "stödordning" som lyder under Nordiska ministerrådet. Dess mål är att skapa en gemensam forskarutbildningsregion i Norden. Ett häfte med ovanstående titel finns i Numeropärmen 95.004.

Prince Bertil Scholarships in European Studies

...för studier i UK, sista ansökningsdag tisdagen den 31 jan. Numeropärmen 95.003.

Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan

...är en kulturfond. Sista ansökningsdag tisdagen den 31 jan. Numeropärmen 95.006.

"Call for proposals" för EU:s forskningsprogram

Fullständiga "calls for proposals" har nu annonserats för samtliga forskningsprogram inom EU:s fjärde ramprogram. Följande åtta program är formellt antagna: medan nedanstånde sju program har annonserats som s.k. "advanced calls" i avvaktan på senare officiell publicering: Deadline varierar från program till program. Det tidigaste datumet är den 15 mars och det senaste den 15 juni.

Ytterligare information finns hos undertecknad samt hos Bengt Finnström vid KTH:s centrala enhet för EU-samverkan.

Tony Lindeberg <tony@bion.kth.se>

NADA påbörjar övergång till datorposthantering med MIME

Att få teckenhantering av andra bokstäver än A-Z att bli rätt i samband med datorpost i Internet är svårt - har ni märkt det? Nu har iallafall NADA - liksom hela övriga SUNET - påbörjat en övergång till användning av den nya brevstandaren MIME, som så småningom, då alla använder det, kommer att lösa de flesta av teckenproblemen. Av vissa tekniska skäl kommer det dock att bli en del övergångsproblem. Försök att ha tålamod med dessa - tänk på vad bra det kommer att bli!

Systeminterna posthanteringsprogrammet bytt - ingen teckenkonvertering

Systemprogrammet Sendmail byttes i tisdags (10 jan.). Det är det systemprogram som tar hand om brevskickningen när du begärt skickning i brevprogrammet och som sköter brevmottagningen innan ett brev hamnar i din brevlåda.

Förutom att vi genom detta byte använder den modernaste versionen av Sendmail, innebär det att den konvertering av utgående datorpost som tidigare skedde - från Latin-1-tecken till svensk 7-bitskod - nu är avskaffad. Det du skriver skickas alltså direkt som det är, med höga oktetter, till omvärlden.

Normalt fungerar detta som det ska men vissa mottagare kan få problem med att åäö blir fel (förvanskas till edv). Meddela sådana problem till systemgruppen. Eventuellt kommer vi att införa en selektiv konvertering om det blir för mycket problem med förvanskade brev.

Anpassning till mottagaren

Om du ska skicka till en mottagare som inte kan ta emot åäö utan förvanskning finns två alternativ.

Om du vet att användaren kan hantera MIME och du själv använder Pine, bör du (i NADA:s Pine-version) ge kommandot "m" (istället för "y") när du bekräftar att ett brev ska skickas (frågan "Send message?").

Om du inte vet att användaren kan hantera MIME måste du f.n. själv konvertera till svensk 7-bitskod före skickning. Ett sätt att göra det på är följande:

Datorpostprogram med MIME-stöd

För skickning och mottagning av datorpost med MIME-stöd i UNIX-miljö rekommenderar vi f.n. Pine. Det är visserligen ett terminalbaserat brevhanteringsprogram men är relativt lättanvänt. Vi håller på med en snabbhandledning Hur man byter till Pine, se nedan.

Om du kör MH (eller Smash) och vill kunna läsa inkommande MIME-brev, kan du i filen ".mh_profile" i din hemkatalog lägga in raderna

mhn-show-text/plain: more '%F'
mhn-charset-iso-8859-1: %s

så ska vanliga textbrev visas rätt med show.

NADA-information om datorpost i WWW

Vi kommer kontinuerligt att samla information och tips om datorpost, MIME osv. för NADA-användare under URL:en

<http://www.nada.kth.se/nada/datorpost/>

Där kommer t.ex. Pine-instruktionen att hamna.

Systemgruppen genom Peter Sv.

Diskret matte: On discriminants and associated discriminants for polynomials in 1 variable

B.Z. Shapiro, Stockholms Universitet, håller seminarium i diskret matematik under ovanstående rubrik torsdagen den 26 jan. kl. 16.15-18 i rum 13.08, matteinst., KTH (Fiskartorpsvägen 15A, 1/2 tr, t.h.).

We introduce a family [Sigma]_i, i=0,... n-2 of discriminants in the space [Cal] P_n of polynomials of degree n in one variable and study some of their algebraic and topological properties following Arnold, Vassiliev and Gelfand-Kapranov-Zelevinsky. The discriminant [Si]_i consists of all polynomials p such that some nontrivial linear combination of derivatives of degree at most i has a zero of multiplicity greater or equal i+2. (The simplest of these discriminants [Sigma]_0 is the usual swallowtail, i.e. the set of polynomials with at least one multiple zero.) In particular, using the inversion of differential operators with constant coefficients which induces the nonlinear involution on [Cal] P_n we obtain the algebraic isomorphism of [Sigma]_i and [Sigma]_{n-2-i} for all i. We present some known and new results about the cohomology of the complement to these discriminants and related spaces of functions in 1 variable.Numero utkommer normalt på fredagar under terminstid, manusstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till KTH; NADA, Numero; 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland NADA-postfacken). Varje Numero-utgåva utkommer i tre former: