Numero 01

måndag 9 januari 1995, årgång 25

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Första och sista långfärdsskrinnarhelgen?

Sistlidna helg blev en underbar långfärdsskrinnarhelg - åtminstone i fredags och lördags, och åtminstone om man skrinnade med förnuft. Själv var jag ute på en begränsad (till storleken) Mälaris vid Ekerö och underbar (fast bitvis knakande) is på Edsviken. Blank fin is, inget snö, nästan ingen vind, sol - vad kan man mer begära? Var det första och sista gången denna vinter?

God ny termin!

Red.

Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

"Vad en kursledare bör veta"

Jag har delat ut en ny upplaga av "Vad en kursledare bör veta". Vill du ha ett exemplar och inte har fått det så hör av dig.

Kerstin F.

Rapportering i STIL

Definitivt sista dag för inrapportering av rsulstat 94-xx-xx är fredagen den 20 jan. (ge gärna studetntexpeditionen någon marginal).

Senare rapportering måste åsättas datum 94-xx-xx (annars får vi inte betalt).

Kalle

Om rekrytering av ungdomar till naturvetenskap och teknik

...pratar Mats Trondman, högskolan i Växjö på onsdag (11 jan.) kl. 10.00-11.30 i kollegiesalen (adm.byggnaden). Numeropärmen 95.002.


Diskussion om alternativa examinationsformer

De flesta av våra kurser innehåller numera omfattande datorlaborationer; på flera kurser använder eleverna mer än hälften av den totala studietiden i kursen till laborationsdelen.

Vi tror väl alla att elevers egna verksamhet med konstruktiva laborationsuppgifter är det bästa sättet för dem att lära de färdigheter vi vill förmedla.

Är våra traditionella tentor det bästa sättet att kontrollera hur mycket eleverna har lärt sig?

Mer information har delats ut i postfacken.

Välkomna till diskussion, nästa måndag (16 jan.) kl. 15.15 i sal E32.

Bengt Lindberg & Kerstin Frenckner

Tack för det gångna året!

1994 var ett mödosamt år!

Den stora starka institutionen skulle få besluta själv, men regler och direktiv styrde oss mer än någonsin. Inte fick vi rå om våra pengar heller - vi fick inte ens reda på hur många de var. Men hur gick det då med de betydelsefulla resultaten? Vi har klarat av jobbet bra, eftersom lärare, forskare och doktorander tillsvidare får arbeta vidare utan alltför störande byråkratisk detaljstyrning.

Axplock från händelserna 1994

Det har lagts ner mycket stor möda på ansökningar till Nutek och till Stiftelsen för Strategisk Forskning. Det har resulterat i nära förestående start av två kompetenscentra i informationsteknologi, Centrum för IT-Design och Parallel Scientific Computing Institute samt ett planeringsanslag för en strategisk satsning inom området "Autonoma system". Storleken på dessa satsningar är ännu osäkra, men de kommer att bli betydelsefulla delar av institutionens verksamhet och ekonomi.

Allt fler konferenser ordnas av våra forskargrupper. Professor Jan-Olof Eklundh och CVAP-gruppen var med stor framgång värdar för "Third European Conference on Computer Vision" i maj med över 150 deltagare från hela världen. PDC ordnade en konferens i december med titeln "Parallel Computing in Science and Industry" med ett åttiotal deltagare. Den hölls i samband med invigningen av Strindberg, vår nya parallella superdator.

På tal om invigning har vi ännu inte haft vår egen invigningsfest i de nya lokalerna, men den närmar sig. Däremot har vi installerat oss och det mesta fungerar mycket bra. Flytten har kostat en del arbete och engagemang, men jag inbillar mig att vi inte bara är nöjda utan trivs mycket bra och känner oss lyckligt lottade. Några sitter fortfarande kvar i renoveringsobjekt och kommer efter ett år i temporära lokaler att återsamlas här på LV 3 under 1996.

Några lärare uppmärksammades: Professor Johan Håstad fick motta Gödelpriset och Yngve Sundblad utsågs till biträdande professor vid KTH och professor vid Grafiska Institutet. Örjan Ekeberg och Viggo Kann blev lektorer i datalogi, och Linda Kann utsågs av teknologerna på K till årets lärare .

NADA blev uppmärksammat i massmedia främst genom verksamheten på IPLab, SANS och PDC. KTH framhöll just NADA i KTH-nytt, i IT-specialtidningen och vid IT- festivalen, och även i sin verksamhetsberättelse för 1993/94.

Vad händer 1995?

Utvärdering

Genomförda utvärderingar av grundutbildningen har inte givit alltigenom smickrande resultat. Resultaten på våra inledande kurser 1993/94 var nedslående.Vi måste ta lärdom och anstränga oss att göra rätt förbättringar. Vi behöver samarbeta mer med lärare på andra institutioner för att ställa rätt krav på teknologerna och vid planeringen ta hänsyn till deras totala arbetsbörda. Vi kan då också ställa krav på inhämtade förkunskaper. Förhoppningsvis kommer teknologerna då att ge kurserna den tid och engagemang som behövs och många av dem intressera sig för att läsa flera NADA-kurser. Vi är vana vid det, men det är ingen självklarhet längre.

Elevdatorprojektet

Kommer alla teknologer i åk 1 att ha sin egen dator redan 1995 ? Hur påverkar det vår undervisning? Jag har inga svar idag, bara frågor. Vi måste hålla oss informerade om vad som händer och anpassa vår undervisning. Ni som vet bör informera Kalle, mig och NUMERO [och systemgruppen!/Red.].

Konferenser

Det kommer under året att ordnas flera stora konferenser genom NADAs försorg. Denna vecka hedras Germund Dahlquist med en konferens i samband med hans 70- årsdag. I september kommer Yngve Sundblad att stå som värd för Fourth European Conference on Computer Supported Cooperative Work och Hans Liljenström att dela värdskapet för konferensen The role and control of random events in biological systems.

Givetvis kommer mycket mer att hända på institutionen. Vi kommer att undervisa mer än 3000 kursstudenter, ett 50-tal examensarbeten kommer att handledas, ett 70-tal forskarstuderande kommer att fördjupa sig än mer i sina undersökningar, ett 10-tal kommer att ta examen, ett 100-tal konferensbidrag och ett 50-tal artiklar kommer att publiceras och mycket annat kommer också att hända. Förhoppningsvis kommer vi att få mer arbetsro och lagom många överraskningar.

Karin Boyes ord från 1927 fångar en känsla som vi behöver lyfta fram i tider av förändring när tvivlet gör oss missmodiga.

God fortsättning på det nya året, önskar

Ingrid

I rörelse

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.


Sluta undervisa!

I Numeros julnummer lovade jag att berätta hur man enkelt kan höja kvaliteten på teknisundervisningen. Låt oss säga att lärarna står tiotusen timmar om året i lektionssal och att hälften av lektionerna håller acceptabel pedagogisk kvalitet. Om man drar ner salstiden till hälften kan alltså plötsligt all undervisning bli tillräckligt bra!

Den här enkla lösningen har förut stupat på att institutionen fått betalt för lärarsalstimmar, lika mycket pengar för värdelös som för förstklassig undervisning. Men så är det inte längre! Nu får vi betalt för elevprestationer i stället och det finns ingen anledning att pina ut mindre lyckade lärare i tomma salar. Den som inte längre fyller sin tjänst med salstimmar kan göra det med handledning, hemtalsrättning, betygsrapportering, kursmaterials- författande och inte minst med att hålla sej a jour inom sitt ämne.

Treterminssystemet höjde antalet undervisningsveckor från tjugofyra till tjugosju, men någon motsvarande ökning av studieresultaten märktes inte av! Allt tyder på att utlärningen ökade på inlärningens bekostnad. Linjegemensamma kurser i basblocket tycks ha verkat i samma riktning. Dom här reformerna har ju genomförts mot vår vilja, men vi kan inte bara skylla ifrån oss. Vi har ju all möjlighet själva att bestämma undervisningens omfattning. Det tycker jag att vi ska utnyttja till att dra ner på utlärningen och ge inlärningen en chans igen!

Henrik E

Diskret matte: Locally self-dual partially ordered sets

Richard Stanley, MIT, håller seminarium i diskret matematik (kombinatorik och teoretisk datalogi) under ovanstående rubrik på fredag (13 jan.) kl. 15.15-17 i rum 13.08, matteinst., KTH (Fiskartorpsvägen 15A, 1/2 tr, t.h.).

Abstract

A (finite) poset is locally self-dual if every interval is isomorphic to its dual. Such posets have many interesting combinatorial and algebraic properties. For instance, the flag f-vector, which counts the number of chains whose elements have specified ranks, is encoded in a natural way by a symmetric function. When this symmetric function is expanded in terms of standard bases for symmetric functions such as the Schur functions, the coefficients often have special algebraic or combinatorial significance. An important special case is that of semiprimary modular lattices, which are closely related to the theory of unipotent flag varieties and to an unexpected occurrence of Schensted's correspondence within algebraic geometry (due to Steinberg). We also briefly discuss a relative version of the theory, including a theory of relative lexicographic shellability.

A. Björner och J. Håstad

Universitetslektor i datalogi

...söks av Uppsala universitet, ansökan senast idag... Numeropärmen 95.001.

Exjobbsseminarium i datalogi

Två examensarbeten redovisas torsdagen den 19 jan. kl. 14.15 i sal E32 (Lindstedtsvägen 3, plan 3).

Catrin Andersson och Ylva Karlsson, Matematisk-naturvetenskapliga linjens inriktning mot datavetenskap: An Evaluation of an Office Telephone System with Respect to Usability. Arbetet har utförts vid Ericsson Business Networks AB. Handledare vid NADA: Kerstin Severinson Eklundh.

Christer Byman, fristående kurs i datalogi: Korttidsprediktering i realtidssystem. Arbetet har utförts vid CelsiusTech Systems Handledare: Gösta Gynnerstedt (Trafik- och transportplanering, KTH).

Presentationerna tar ca 20-25 minuter vardera, inklusive frågestund.

Caroline N.

Exjobbsseminarium

...äger rum tisdagen den 17 jan. kl. 15.15 i sal E4.

Odd Martinsson, E90: Meddelandesystem i Unix

Roland Grunéus, D91: Substitution of lexicalized phrases - an approach to machine-aided translation

Peter Ekblom & Tomas Olsson, E: Schemaförändring i en objektorienterad databas

Kerstin F.

Kombinatorik och teoretisk datalogi: Near-Optimal Distributed Edge Coloring

Alessandro Panconesi, SICS, håller seminarium i kombinatorik och teoretisk datalogi under ovanstående rubrik torsdagen den 19 jan. kl. 16.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

An edge coloring of a graph G is an assignmnet of colors to the edges such that incident edges always have different colors. The edge coloring problem is to find a coloring with the aim of minimizing the number of colors used. The importance of this problem in distribted computing and computer science generally stems from the fact that many scheduling and resource allocation problems can be modeled as edge coloring problems. Determining an optimal coloring is an NP-hard problem and hence one has to realax the minimality requirement and consider approximate, hopefully even near-optimal solutions.

In this talk we discuss a distributed, randomized algorithm for the edge coloring problem that uses (1+0(1)) [delta] colors and runs in O(\log n) time with high probability ([delta] denotes the maximum degree of the underlying network, and n denotes its number of nodes).

The algorithm is based on a beautiful probabilistic strategy called the Rödl nibble.

Joint work with Devdatt Dubhashi, BRICS, Aarhus, Denmark.

Stefan Arnborg


Numero utkommer normalt på fredagar under terminstid, manusstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till KTH; NADA, Numero; 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland NADA-postfacken). Varje Numero-utgåva utkommer i tre former: