Numero 38

måndag 19 december 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Juluppehåll

Nu gör Numero juluppehåll. Nästa nummer - med bl.a. den spännande fortsättningen på Henriks debattinlägg - kommer troligen under vecka 2.

God jul och gott nytt år!

Red.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.


OBS! Arkaden stängs

Arkaden-salarna flyttar till nya provisoriska lokaler på plan 5, norr om de nuvarande salarna där - ingång i första hand från Osquars backe 14.

Arkaden-salarna stängs därför tisdagen den 3 januari och öppnas igen tisdagen den 10 januari. Under tiden hänvisas elever till övriga salar på plan 4 och 5.

Systemgruppen


Ska alla lärare forska?

Om inte den här insändaren höjer debattemperaturen i Numero, så vet jag inte vad som ska göra det. Den ifrågasätter nämligen något som alla är överens om - institutionerna, rektorn, universitetslärarförbundet, kanslern, nationella utvärderingsgrupper, regeringen - kort sagt, alla. Och den självklarhet det gäller är följande: ALLA LÄRARE SKA FORSKA!

En illa sedd forskarverksamhet som jag själv gillar är att snoka i andras undervisning. Jag läser kursmaterial, tentor och kursvärderingar, frågar ut teknologerna och tjuvlyssnar ibland på lektioner. Jag vet hur bra undervisning det finns i vissa kurser och jag vet också hur överraskande uselt det är ställt i andra. Bland dom bästa lärarna finns många som gillar undervisning bättre än forskning, bland dom sämsta finns många forskare som tvingats in i lärarrollen. Och det är ju inte förvånande.

Om man med morötter och piskor fick alla lärare att göra sitt bästa skulle det bli bättre, men ska det bli bra behöver vi få in fler lärartalanger. Om Janne Carlsson ledde en symfoniorkester med mottot "bäst i Europa", skulle han då rekrytera musiker med provspelning eller genom att låta sakkunniga räkna vem som skrivit flest noter? En musiker som spelat falskt i tio år får aldrig något mer orkesterjobb, men tio års lärarfiasko anses som en pedagogisk merit när universitetslektorat tillsätts.

Så här sägs det: lärare utan forskningsanknytning saknar överblick, hänger inte med och blir snart utbrända, även om den pedagogiska talangen finns. Och visst är det jätteviktigt att läraren håller sej a jour men för det krävs något helt annat än egen forskning inom ett ofta snävt område. Man ska känna till vad motsvarande kurser innehåller på andra universitet, man ska läsa andras kursmaterial och läroböcker, man ska ta reda på intressanta tillämpningar som kan ge underlag till laborationer och exempel etc.

En lärare kan naturligtvis få ut mycket gott av att forska: utlandsresor till konferenser, höjt anseende och högre lön när man blir doktor. Men drivs tesen "alla ska forska" för hårt sänker man undervisningens kvalitet, det är min övertygelse. Det finns just nu ett annat enkelt och radikalt sätt att höja undervisningens kvalitet, och det tänker jag avslöja i nästa Numero.

Henrik E.


PDC-reportage i SvD

Svenska Dagbladet hade i fredags (16 dec.) ett stort reportage om PDC som bifogas pappersutgåvan av Numero och sätts in som Numeropärmen 94.116.


Parallell Computing and Transputers

...är rubriken på 4th Nordic Transputer User Group Conference, som äger rum 18-19 maj. Tidsgräns för "submission of paper or extended abstract" är 15 januari. Numeropärmen 94.113.


Studierektor

...önskar alla som har rent samvete m.a.p. inrapportering av timmar, åtminstone för läsåret 93/94 En Riktigt God Jul.


KTH:s namn internationellt

I ett beslut från rektor (Dnr 930-1061-94) konstateras och beslutas följande:

I internationella sammanhang och i synnerhet i EU-dokument förekommer ofta översättningar av KTH:s namn och förkortning (t.ex. "Royal Institute of Technology - RIT", "Kgl. Technische Hochschule" etc.). Detta trots att "Kungl Tekniska Högskolan - KTH" vid EU-kommissionen och andra organisationer tidigare har registrerats som högskolans "legal name and acronym"

Rektor beslutar att översättningar av högskolans namn, i internationella sammanhang, endast får användas tillsammans med det svenska namnet. Som förkorning skall endast "KTH" användas. I EU-sammanhang skall endast "Kungl Tekniska Högskolan" och "KTH" användas. Den tidigare förekommande logotypen med texten "Science and Art" för överhuvudtaget inte användas. Numeropärmen 94.115.


Videoband med kändisforskare

Jag har en uppsättning videoband om aktuella ämnen i algoritmer, AI, objektorientering, databaseri m.m. av välkända forskare (Stoustrup, Dijkstra, Karp, m.fl.) De kan användas för egen underhållning eller (med urskillning) för studenterna. Lämna en lapp i lådan om du lånar. (Lådan står i mitt rum.)

Stefan A.


KTH i ett globalt perspektiv

...heter en seminarieserie om internationella frågor som hålls under januari och februari. Anmälan till första seminariet senast på imorgon tisdag (20 dec.) till Personalutvecklingen, fax 790 72 48. Numeropärmen 94.111.


Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid

En doktorandkurs om Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, by Douglas R. Hofstadter hålls på KTH under onsdagkvällar kl. 19.00-21 den 18 januari - 22 mars. Ur inbjudan:

Course director: Faron Moller (fm@sics.se)

This seminar series is open to students in any discipline.

There are no formal prerequisites beyond a firm interest.

Participation in the seminar series will be worth 4 points.

(On approval of the student's academic advisor.)

The topics covered include:

* logic and set theory;

* self-reference and paradoxes;

* formal systems and metamathematical reasoning;

* propositional and predicate logic;

* truth, proof, and meaning;

* Euclidean and non-Euclidean geometry;

* consistency and completeness;

* mechanical vs human reasoning;

* natural vs artificial intelligence;

* recursion and recursive function theory;

* Godel's Incompleteness Theorem;

* abstractions, translations and isomorphisms;

* holism vs reductionism;

* mechanisms for self-reproduction;

* Church-Turing thesis.

These topics will be defined and analyzed precisely not only within

the context of logic and metamathematics, but also within music, art,

philosophy, theology, linguistics and genetics.

If you are interested in attending the course, send email ASAP to the course director (fm@sics.se).


Diverse stipendier

Svenska institutet

...utlyser långtidsstipendier och feriekursstipendier till diverse länder; ansökan senast den 1 februari, Numeropärmen 94.104, samt stipendier för feriekurser i tyska språket och språkkursstipendier för icke-germanister; ansökan senast 15 januari, Numeropärmen 94.106

Kvinnliga studenter

...som är naturvetare, tekniker eller ekonomer kan söka företagspraktik i ett EU-land under WITEC (Women in Technology), en del av EU:s COMETT-program. Numeropärmen 94.105.

Smithsonian Fellowships

...utlyser flera olika "fellowships"; ansökan senast 15 januari, Numeropärmen 94.107.

Svensk-spanska stiftelsen för främjande av utbildning

...utlyser stipendier för studier i Spanien; ansökan senast 28 februari, Numeropärmen 94.108.

FRN

...utslyser IIASA Young Scientists Summer Program 1995 i Wien; ansökan senast 25 januari Numeropärmen 94.109.

Stiftelsen BLANCEFLOR Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

...utslyser stipendier för studier i utlandet; ansökan senast 1 mars Numeropärmen 94.110.

Arbetsmiljöfonden

...utslyser stipendier för forskning i utlandet; ansökan senast 16 januari Numeropärmen 94.112.

World Energy Council

...utslyser stipendier för deltagande i Youth Energy Symposium; ansökan senast 16 januari Numeropärmen 94.114.Numero utkommer normalt på fredagar under terminstid, manusstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till KTH; NADA, Numero; 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland NADA-postfacken). Varje Numero-utgåva utkommer i tre former:

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.