Numero 35

måndag 28 november 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Cykelförvaring

Numera är cykelförvaring inomhus förbjudet på KTH. Även i nästa ombyggnadsetapp verkar det svårt att få in ett rum för cykelförvaring. Jag föreslår därför att vi kallar till ett möte med cyklisterna på NADA och de ansvariga (vilka det är vet jag inte ännu) för att få svar på bland annat följande:

* Varför är det förbjudet att ta in cyklar (men inte lastpallar, barnvagnar m.m.)?

* Varför går det inte att hitta ett utrymme i nästa etapp av ombyggnaden?

* Vilket ansvar tar KTH för cyklar som blir stulna eller saboterade?

VIll du vara med på detta möte så skicka ett datorbrev till mig så ska jag se till att du blir kallad. Har du fler frågor som du vill ha svar på så får du gärna skicka dom också. Vet du vilka höjdare som borde vara med så får du gärna berät ta det för mig.

Olle B.

Efterlysning, bok

Min favoritbok om Svensk affärskommunikation fick fötter för c:a en månad sedan. Jag saknar den mycket, då jag använde den nästan dagligen. Jag skulle uppskatta om den "hitta hem"

Lena N., rum 1518

Approximationsalgoritmer: Approximating graph coloring by semidefinite programming

Fjärde seminariet om approximationsalgoritmer hålls av Henrik Eriksson under ovanstående rubrik på onsdag (30 nov.) kl. 15.15-17 i sal F11. En fullständig plan över seminarieserien finns i WWW som http://www.nada.kth.se/nada/theory/approxsem.html. Sidan kan nås från Teoretisk datalogis hemsida.

Viggo

Elektronisk publicering - Adobe Acrobat 2.0

Idag måndag (28 nov.) äger ett seminarium med ovanstående rubrik rum kl. 16.00 i sal Q1 (Osquldas backe 4). Talare: Gary Cosimini, Adobe USA och professor Nils Enlund, KTH Grafisk Teknik.

* Acrobat 2.0, ett portabelt dokumentformat; användningsområden och möjligheter

* Internetpublicering med Adobe Acrobat; länkar till Mosaic, WWW, Gopher och fulltext- sökning - hur fungerar det? Exempel från olika pilotprojekt

* Visioner och framtida utveckling av Acrobat

Seminariet avslutas med en diskussion under ledning av professor Nils Enlund, KTH Grafisk Teknik.

Abstract

(Gary Cosimini)

Adobe Systems Inc. created Acrobat to establish, as it did with PostScript,an international cross-platform standard for electronic document formats with hypertext features. Since the introduction of version 1.0 in June of 1993, we have been listening to the feedback of Acrobat's early users,including KTH, and studying the role that digital paper can play in our schools, businesses and everyday life. Version 2.0, released last month, is the result of this process.

This presentation will begin with an explanation of the findings of our field and market research and what our engineering team proposed in response.

We will then demonstrate Acrobat 2.0 and it's new features: a freely distributable Reader, an improved user interface, a full-text search engine for networks and CD-ROM, numerous technical enhancements, and an API (application programer's interface) that allows complete customization of Acrobat's viewer. The demonstration will include numerous "plug- ins" under development by systems integrators of all kinds.

Finally, we will present some views of the future direction of this technology: how it will work with Mosaic on the Internet and with HTML,editability of exchange documents, and the use of Acrobat and PostScript for pre-press, including newspaper ad transmission, and archiving.

We would especially be interested in hearing questions and suggestions which I will relay to our engineering and product planning managers for future development.

Upplysningar om seminariet: Roswitha Graham roswitha@admin.kth.se Stig Nordqvist, Grafisk Teknik, stign@gt.kth.se

Information om EU:s forskningsprogram

I början av december arrangeras två informationsmöten om EU:s nya forskningsprogram:

* På torsdag (1 dec.) kl. 13.15-15 organiserar KTH ett internt seminarium Hur man maximerar sina chanser i Bryssel, i sal E32 (Osquars Backe 2). Bengt Finnström informerar om det fjärde ramprogrammet och formella och informella krav som ställs på en god ansökan. Håkan Hådeby, produktionsteknik, berättar om deltagande i ett industriells Brite/Euram-projekt. Anmälan senast tisdag (29 nov.) till Bengt Finnström, KTH (tfn 790 8204, fax 790 7252, email: bfi@admin.kth.se).

* Måndagen den 5 dec. kl. 13.00-16.30 inbjuder NUTEK, NFR och TFR till en gemensam informationsdag kring EU:s fjärde ramprogram i Hörsalen, NUTEK (Liljeholmsv 32): Informationsteknologi. M Paul Desruells från DG III i Bryssel informerar om informationsteknik med speciell inriktning på Long Term Research inom EU:s fjärde ramprogram. Anmälan senast torsdag (1 dec.) till Liselott Forsell, NUTEK, 117 86 Sthlm (fax 681 9280, email: liselott.forsell@nutek.se).

Ytterligare information kan fås från ovan nämnda personer samt undertecknad.

Tony Lindeberg <tony@bion.kth.se>

SANS-seminarium: Super and parallell computers in Japan - a travel report

Per Hammarlund, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (30 nov.) kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

I will talk about visits to three computer companies, one research institute, and one parallel computing workshop. The companies are Fujitsu, Hitachi, and NEC; all three companies manufacture both parallel and "traditional" supercomputers. I will present their current hardware and software. The research institute is the Electrotechnical Laboratory in Tsukuba where they do research on all aspects of computing. The parallel computing workshop gave some insights into what research is going on in Japan and also information on some parallel computer architecture and communication projects that are being started right now.

Roland Orre, Anders LansnerNumero utkommer normalt på fredagar under terminstid, manusstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till KTH; NADA, Numero; 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland NADA-postfacken). Varje Numero-utgåva utkommer i tre former: