Numero 34

fredag 21 november 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Numero försenat

:p.g.a. sjukdom i red.

Flyttinfo

Nu när Patrik har slutat har andra tagit över frågor i samband med ombyggnaden. Fortfarande ska vi anmäla bekymmer till datorpostadressen "flytt". Henrik driver frågor i samband med värme och ventilation. Det gäller tjänsterum, terminalsalar och sammanträdesrum. Staffan håller i inredningen. Ragge har hand om dörrar, lås och larm m.m.

Förutom att skriva till "flytt" går det således bra att prata med någon av dessa.

Jag kommer att skriva om vissa större problem såsom golv,trappräcken och kopiatorrummet.

Ingrid

Institutionskollegium

...blir det måndagen den 28 nov. kl. 16.00 - efter Henriks måndagsseminarium - i sal E3.

På programmet står information om

* kompetenscentra

* byggetapp 3

* bokslut 1993/94 och tillgång på pengar 1994/95

* årets uppgift att förbättra service, information och självvärdering på NADA

* "Pagod" - NADA:s planeringsgrupp för datorfrågor

* Annat på gång

Välkomna!

Ingrid

Stoppa stöldvågen

Hjälp oss att stoppa stöldvågen på NADA. Ett flertal plånböcker har stulits från tjänsterummen. För att minska antalet personer som vistas i våra lokaler kommer portarna att hållas låsta. Det är extra besvärligt och strider mot vår önskan att vara en öppen institution. Jag hoppas att vi snart kan öppna våra dörrar igen. Var vaksamma och lås in era saker i skåpen, så minskar risken för dylika stölder.

Catherine meddelar också: Stöld skall alltid anmälas till KTHs larmnummer, anknytning 9000. Sedan skall en polisanmälan göras. Blankett finns hos mig.

Ingrid

Att formalisera matematiken

Johan Wästlund, håller seminarium i diskret matematik under ovanstående rubrik på torsdag (24 nov.) kl. 16.15-18 i rum 13.08, matteinst., KTH (Fiskartorpsvägen 15A, 1/2 tr, t.h.).

Resumé

Jag kommer att presentera ett formellt system som kan ses som en typteoretisk forstarkning av predikatlogiken. Detta system visar sig kunna representera "riktig" matematik.

OBS! Under vinterperioden kommer seminarierna att börja kl. 16.00 p.g.a. schemakollision med grundundervisningen för flera deltagare. Inget seminarium den 17 november.

A. Björner och J. Håstad

Approximationsalgoritmer: Approximating the value of two prover proof systems, with applications to MAX 2SAT and MAX DICUT

Tredje seminariet om approximationsalgoritmer, som är en direkt fortsättning på det andra seminariet, hålls av Viggo Kann under ovanstående rubrik fredagen den 25 november kl 10.15-12 i sal E32. En fullständig plan över seminarieserien finns i WWW som http://www.nada.kth.se/nada/theory/approxsem.html. Sidan kan nås från Teoretisk datalogis hemsida.

Viggo

Presentation av samarbetsprojekt mellan grundutbildningsstuderande: datateknologer, konstfackare och humanvetare

Yngve Sundblad, Konrad Tollmar och Jorge de Sousa Pires (Apple) inbjuder till presentation av samarbetsprojektet inom ramen för "Apple Interface Design Project" mellan grundutbildningsstuderande: datateknologer från KTH, konstfackare (Grafisk design, Industridesign, Bild) och humanvetare på SU. Det äger rum på onsdag (23 nov.) kl. 16.15-18 i sal E1 (Osquars backe 2). Numeropärmen 94.099.

The Application of Deterministic Chaotic Maps to Traffic Modeling in Packet Networks

Parag Pruthi talar under ovanstående rubrik på onsdag (23 nov.) kl. 15.30 i IT-seminarierummet, Kista (Electrum, 5 tr., uppg. B).

Abstract

The problem of obtaining an accurate and tractable characterization of packet traffic is of fundamental importance in the design, analysis and dimensioning of all packet-based networks. Existing approaches have viewed packet generation as an essentially random process, and sophisticated stochastic models have been proposed. Recent traffic measurement studies have shown the presence of fractal properties in actual traffic, and none of the currently proposed models capture these properties. The challenge is to capture this complexity in ways that can be analyzed and applied in practice.

We propose to use the science of chaos to model the complexity of packet traffic; the appeal of chaos lies in the promise of capturing this complexity by low order systems requiring only a few parameters. The aim of this project is to develop accurate models of packet traffic that can be used in packet network performance analysis and dimensioning, and investigate the significance of fractal properties in packet network analysis.

Buffer-Dimensioning for Statistical Multiplexing: Can We By-pass Modelling?

Prof. John Lewis, Dublin Institute of Advanced Studies, Ireland, håller seminarium under ovanstående rubrik på torsdag (24 nov.) kl. 13.00 i rum E33, IT-inst., Electrum (Kista, Kistagången eller Isafjordsgatan 22).

Abstract

We consider the problem of estimating cell-loss ratio and mean dell-delay in a single buffer of finite size, emptied at a fixed service-rate. This is a queuing problem; its solution requires an estimate of the tail of the queue-length distribution. Estimating the tail is a problem in large deviation theory: the rate-function of the arrival process yields an estimate of the tail of the queue-length distribution and hence of the quality-of-service parameters. Current practice involves modelling; modelling is cumbersome and wasteful of resources. This has triggered a search for alternatives to modelling.

Why not estimate the rate-function directly? This would be possible since the rate-function of large deviation theory is the same kind of mathematical object as the entropy-function of equilibrium thermodynamics. We present some results of experiments using simulated traffic in a virtual buffer in a Fairisle switch.Numero utkommer normalt på fredagar under terminstid, manusstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till KTH; NADA, Numero; 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland NADA-postfacken). Varje Numero-utgåva utkommer i tre former: