Numero 29

fredag 14 oktober 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Född

..., en pojke, 3730 g, 50 cm, Karolinska 12 oktober kl. 23.29.

Anneli, Anders L. & Gustav

CVAP-seminarium: Depth from shape

Gunnar Sparr, matematik, Lunds universitet, håller CVAP-seminarium under ovanstående rubrik tisdagen den 25 okt. i CVAP:s seminarierum (Drottn. Kristinas väg 47D). Numeropärmen 94.084.

"IT-festival" på Tekniska muséet och Telemuseum

...blir det från nästa fredag (21 okt.) t.o.m. onsdag (26 okt.), arrangerat av IVA. KTH medverkar på olika sätt. NADA hjälper bl.a. till med nätförsörjning och utrustning. Teknologer hjälper besökare under själva festivalen.

Citat ur den s.k. festivaldeklarationen:

Folkfest i cyberspace IT-festival i Stockholm visar framtiden i oktober

Cyberspace, multimedia och virtuella världar är några av de företeelser som kommer att prägla Stockholm i oktober. För första gången blir det IT-festival som visar användning av morgondagens datorer, kommunikation och nya medier. Det är Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, som i brett samarbete bjuder hela Stockholm på det allra senaste inom IT eller informationstekniken - allt från skola och industri till nöjen och samhälle.

Den 21-26 oktober blir stockholmarna bjudna på en riktig folkfest om framtiden. Det blir utställningar och seminarier, demonstrationer och föreställningar som visar hur datorer och telekommunikation ger oss nya viktiga förutsättningar som bättre konkurrenskraft i företagandet, bättre miljö, ny utveckling i arbetslivet och nya spännande kulturella upplevelser.

IT (informationstekniken) är abstrakt för många och det händer så mycket på flera kanter att det kan vara svårt att hänga med. Men IT är en alltmer central teknik som nu kommer in överallt och påverkar utvecklingen för de flesta människor på något sätt.

- Därför vill IVA lustfyllt och informativt spegla IT i ett för alla begripligt sammanhang, säger festivalgeneralen Birgitta Carlson, som väntar minst 20 000 besökare under festivalveckan.

Ett tjugotal inslag riktar sig till skolungdom och lärare, politiker och företagsledare som där kan hämta de senaste idéerna på IT-området. Mycket av det som händer under festivalveckan kommer att vara helt nytt för en svensk publik.

Festivalprogrammet blir mycket brett. Det sträcker sig från avancerade dataspel för nöje och nytta, konst och musik till nya sätt att arbeta, driva företag och värna miljön. Nya vägar till bättre utbildning öppnar sig genom IT och genom multimediatekniken.

Festivalcentrum är "nya" Tekniska Muséet och Telemuseum på Djurgården. Där blir det flera temautställningar på totalt 1 000 ^ 2 000 kvadratmeter och en hel del av dessa är tänkta att bli permanenta efter festivalen. Kulturhuset öppnar för en stor utställning om informationstekniken i hemmet.

Bland de planerade inslagen finns så olika saker som:

* ett stort symposium för beslutsfattare om hur bred IT-användning ger nya förutsättningar för arbetslivet och för nya affärsidéer

* svenska mästerskapen i multimedia för elever vid data- och mediautbildningar på gymnasier och högskolor

* Wolfgang Staehle's "The Thing" visas på en konstutställning där konstnärerna rör sig fritt med den nya tekniken

* demonstrationer av "virtuella verkligheter" och hur allt från industrins konstruktionsarbete till kulturlivet kan påverkas av den nya tekniken

* en utställning om industriell systemteknik med bl a ABB, Ericsson och Volvo som visar hur IT förändrar det industriella arbetet till en intellektuellt utmaning.

Det blir rika möjligheter för alla besökare att känna, uppleva, prova, höra, göra, se allt det nya spännande som redan finns och som ligger runt hörnet inom informationstekniken. Kungen inviger och en rad svenska och utländska auktoriteter kommer att medverka.

I samarbete med Musikaliska Akademien blir det en unik konsert och seminarium om IT i musiken. Stadsteatern lockar med vetenskapsteater som debatterar IT-användningen.

Arrangör är IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, som sjuttiofemårsjubilerar under 1994. Med finns också flera av de ledande data- och telekom-företagen, liksom framstående högskolor, forskningsinstitut och NUTEK. Huvudsponsor är Telia AB.Numero utkommer normalt på fredagar under terminstid, presstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till Numero, NADA, KTH, 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland Nadapostfacken).

En typografiskt sämre version av Numero kan läsas i "Internet news"-systemet på KTH i mötet "nada.numero". Man kan även på begäran få den texten skickad till sig via datorpost

Ibland refereras till "Numeropärmen". Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig ut- givare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.