Numero 28

fredag 7 oktober 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Efterlysning informationsmaterial

I våras sammanställde jag lite informationsmaterial om NADA. Det innehöll några overhead om NADA och bilder från några forskningområden. Ulleviberäkningar, KTH-huvudet, Den fyrbente roboten mm.

Om du har lånat materialet vill jag att du lämnar tillbaka det. Vi ska sätta ihop ett material om NADA för utlåning. Vi har även köpt infopaketet om KTH.

Ingrid

Efterlysning armbandsklocka

Onsdagen den 28 september tappade jag min armbandsklocka någonstans på NADA, plan 4. Det är en CAMEL Trophy Watch med brunt slitet läderarmband.

Den har mycket stort affektionsvärde för mig, så jag vore oändligt tacksam över att få tillbaka den.

Hittelön!

Lasse Carlestam, (790) 6272, <larsc@nada.kth.se>

Tack

Lasse Kj. låter framföra sitt hjärtliga tack för "tårtsilvret" på 50-årsdagen!

Chalmers söker forskarassistent

...i numerisk strömningsmekanik, med placering vid matteinstitutionen. Numeropärmen 94.079.

IPLab-fax

IPLab har fått nytt faxnummer: 10 24 77.

JoAnn

Ny gästforskare på IPLab

I am a visiting researcher from Cecal (Centro de Calculo), Montevideo, Uruguay and I will stay at IPLab, NADA, for two months. The problem that I am going to work with is described as:

In Uruguay the electricity company U.T.E. has the necessity to build new lines, to transmit the electricity from the electricity plants to the main cities, and also to sell electricity to Brazil and Argentina. For the transfer of electricity high tension towers are used. The towers must follow some restrictions about the winds and weights, and also about height and other geometric relations. For the design we need structural analysis programs and structural optimization programs to obtain a good mathematical solution. One of our problems is to improve the human computer interface between the engineers and the systems to design the towers taking into consideration the desire to minimise the weight of the towers as well as some other constraints.

Guide, PHIGS, and some mathematical libraries will be used in the implementation of the system.

The main part of the work is being done in Uruguay togehter with my colleague Eduardo Testorelli.

During my visit here at KTH I will contact people that works within mentioned areas, specially HCI.

Eduardo Fernandez, <eduardof@nada.kth.se>, <eduardof@fing.edu.uy>

Nyheter vid PDC

Parallelldatorcentrum har stärkt sina resurser på senare tid både vad beträffar nya medarbetare och nya datorer.

Nya medarbetare

Erland Fristedt, D87, <erlandf@pdc.kth.se> kommer att ansvara för programvara för parallellhantering (message passing, HPF, hjälpmedel mm) på det nya IBM systemet. Erland har tidigare jobbat på C2M2 och FOA.

Assar Westerlund, D90, <assar@pdc.kth.se> kommer att vara systemansvarig och UNIX-hacker på IBM systemet.

Per Öster, <per@pdc.kth.se> har disputerat i fysik på Chalmers och har sedan jobbat på Volvo Data som internkonsult för beräkningar. Per kommer att starta upp och ansvara för industriella projekt på PDC.

Nya datorer

PDC har byggt ut sina datorresurser dels genom att bygga ut Connection-maskinen CM200 "Bellman" till dubbel kapacitet dels genom att anskaffa en IBM SP2-dator.

Bellman som för närvarande används vid mer än 50 projekt har byggts ut till 16 384 beräkningsenheter med flyttalskapacitet max 5 GFLOPS och en minnesstorlek av 2 Gbyte Connection-maskinen anskaffades 1989 och uppgraderades en första gång 1991.

Leverantören Thinking Machines Corporation har sedan en tid allvarliga ekonomiska problem och man försöker för närvarande att strukturera om verksamheten. Det förefaller dock inte vara någon risk att servicen för CM200 ska upphöra och detta system är så relativt färdigutvecklat och stabilt att det kan användas ytterligare ett par år.

Förra hösten beslutade FRN att anslå 15.75 miljoner kronor till PDC för att köpa en MIMD-dator som komplement till CM200 som är en SIMD-dator.

I hård konkurrens med alla ledande leverantörer av parallelldatorer har PDC valt att anskaffa en 29 noders SP2-dator för 9.1 miljoner kronor. från IBM med ca 7.7 GFLOPS maxprestanda och med totalt 4 Gbyte minne. En av noderna är wide-node motsvarande arbetsstationen 590 anskaffad av Flygteknik tillsammans med NADA. Denna nod har 0.5 Gbyte minne. De andra noderna är så kallade thin nodes motsvarande arbetsstationen 390. Skillnaden mellan tunna och tjocka noder är framför allt minnesbandbredd och möjligheterna till minnesutbyggnad. Alla noderna har 2 Gbyte skivminne.

SP2:an understödjer både programmering med message passing tex PVM, MPI och dataparallell programmering med High Performance Fortran (HPF). HPF kommer initialt att understödjas via översättaren xHPF från APR. Senare kommer IBM med en egen HPF kompilator.

Vår SP2-dator räknas som superdator. Det innebär förutom att den måste skyddas mot stöld att vissa utländska medborgare inte får köra på datorn. Det blir därför nödvändigt att ansöka om konto på nytt på denna maskin.

Det finns mycket applikationsprogramvara som är parallelliserad för SP2. Vi har ännu inte köpt några programvarupaket så kom gärna med förslag på vad som behövs.

IBM systemet installeras för närvarande i PDC:s datorhall så det kommer att ta några veckor innan den kan användas allmänt. Vi återkommer om detta.

Gert Svensson, PDC

Sipendier till utlandet

Svenska institutet utlyser flera stipendier för studier och forskning utomlands. Nu har man gett ut en katalog STIPENDIER till utlandet med en mängd olika stipendier; läsårs-, feriekurs-, internationella forskar- och särskilda stipendier för Europastudier. Katalogen, affisch att sätta upp, ansökningshandlingar och upplysningar lämnas av

SVENSKA INSTITUTET, Box 7434, 103 91 Stockholm, tfn 789 2190, fax 20 72 48. Numeropärmen 94.082.

KTH-ekot via Olle Blomqvist

Stipendier ur EIT:s fonder

I en kungörelse från KTH:s registrator ledigförklaras stipendier ur EIT:s fonder. Sista ansökningsdag tisdagen den 1 nov. Numeropärmen 94.080.

Diverse stipendier

... - till Göteborgare; till Karlstads- eller Söderköpingsbor; till förutvarande elever vi Tingvallagymnasiet eller Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad. Numeropärmen 94.083.

Forskarbesöksutbyte med Åbo Akademi

...fortgår, anmälan om forskarinbjudningar lämnas senast måndagen den 7 nov. Numeropärmen 94.081.

Nytt forskningsprogram: Industrial and Materials Technologies

En preliminär beskrivning av EU:s nya program för Industrial and Materials Technologies (Brite--EuRam III) är nu färdig.

Programmet omfattar som huvudområden:

* Production technologies,

* Materials and technologies for product innovation.

* Aeronautics technologies

* Technologies for surface transport means

Även om programmet inte direkt svarar mot NADA:s huvudsakliga verksamhet kan det finnas beröringspunkter avseende områden som t.ex. flygplansdesign, fordonsteknologi och sensorer.

Ytterligare information finns hos undertecknad samt hos Bengt Finnström vid KTH:s centrala enhet för EU-samverkan.

Tony Lindeberg <tony@bion.kth.se>Numero utkommer normalt på fredagar under terminstid, presstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till Numero, NADA, KTH, 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland Nadapostfacken).

En typografiskt sämre version av Numero kan läsas i "Internet news"-systemet på KTH i mötet "nada.numero". Man kan även på begäran få den texten skickad till sig via datorpost

Ibland refereras till "Numeropärmen". Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig ut- givare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.