Numero 26

fredag 23 september 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Maple - avstängt

På grund av överbeläggning i våra elevdatorsalar har vi varit tvugna att stänga av Maple-körningar på Unix för studenter. Inga NADA-kurser använder Maple.

D-elever som behöver Maple för andra kurser hänvisas till Mac-salarna Karmosin, Magenta etc. på plan 5.

NADA-anställda kan få möjlighet att köra maple om de kontaktar systemgruppen.

Erfarenheter av lärarutbyte med några utländska universitet

Seminarium för Nadas lärare och andra intresserade på måndag (26 sept.) kl. 15.15-16 i sammanträdesrummet, plan 5.

Vid seminariet presenterar Lennart Edsberg, Taifun Alishenas och Björn Eiderbäck sina utbyten med Tyskland och England.

Lennart Edsberg

Stipendier från Författarnas fotokopieringsfond

Författarnas fotokopieringsfond utlyser punktstipendier till författare och översättare av allmänlitteratur (inklusive facklitteratur).

Sista ansökningsdag lördagen den 1 okt. Numeropärmen 94.076.

Tolvpunktsprogram för kunskapsutveckling

Regeringen har tillsatt en arb. grupp som ska följa upp regeringens tolvpunktsprogram för kunskapsutveckling. Följande personer ingår i gruppen: Janne Carlsson, KTH, Clas Wahlbin, Stiftelsehögskolan Jönköping, AnnMarie Israelsson, Tekn hus i Luleå, Karl-Erik Sahlberg, Perstorp och hedersdoktor KTH, Sten Trolle, Solaris, Per-Erik Molin, Volvo pv, Camilla Mod er, Industriförb och Jan Edgren, SAF.

Tolvpunktsprogrammet

1. Stimulera intresset för tekn och Na hos skolungdomar.

2. Samverkan mellan näringsliv och högskola för att ge utb. av särskilt intresse för näringslivet en ändamålsenlig inriktning.

3. Utbyggnad av civilingenjörsutb.

4. Mindre och medelstora högskolor bör få forskning inom nischer mot väsentliga näringslivsbehov.

5. Konc fo-insatser genom stiftelserna för strategisk och miljöstrategisk forskning.

6. Stärkt finansiering av fo-utb främst inom det tekn området.

7. Inrätta teknikbrostiftelserna.

8. Stärka högskolornas intresse för att fo.resultat utnyttjas.

9. Visstidsanställning av extra prof. på externa anslag.

10. Möjlighet att inom det tekn. området tillsätta visstidsprof., efter reg. medgivande, oberoende av anslagsform.

11. Omstrukturera och förstärka industrifo. instituten.

12. Inrättande av stiftelse för särskilt stöd till innovationer.

KTH-ekot via Olle Blomqvist

Nya datalogikurser på KTH 94/95

Reformeringen av D- och E-utbildningen har gjort att vi har ett antal nya datalogikurser i år. Flera av dessa är skapade för att passa de fördjupningsblock som avslutar utbildningen på D och E.

2D1356 Objektorienterad programkonstruktion, 4 poäng

Obligatorisk kurs för D som ersätter en kurs i objektorienterad programkonstruktion som legat på Teleinformatikinstitutionen. Grunderna för objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk. Lite C++. Ett kompendium (framtida bok) är under utarbetande. Kursen går i vår för D2 med Hans Lunell som kursledare och i år även under vinterperioden för D3 med Björn Grönvall som kursledare.

2D1947 Objektorienterad programkonstruktion, 4 poäng

Kurs i objektorienterad programkonstruktion i C++ för E och F. Bygger på kurs i grundläggande pascalprogrammering. Ges under vårperioden med Harald Winroth som kursledare.

2D1353 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, 6 poäng

Ny kurs för D2 som ersätter Programkonstruktion. Bygger på Introduktion till datalogi, som innehåller en del mer om algoritmer än vad Programstrukturer och Imperativa språk gjorde. Kursen ges under vinterperioden och fram till påsk på engelska med Rand Waltzman som kursledare.

2D1381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens, 4 poäng

Kursen ger en introduktion till några viktiga verktyg och tekniker inom artificiell intelligens och visar hur dessa används i industriella tillämpningar. Målet är att ge eleverna kunskap och verktyg för att lösa problem inom det egna tillämpningsområdet. Avsedd för doktorander från olika ämnen, t.ex. kemi, och teknologer i sista årskursen. Ges under vårperioden på engelska med Rand Waltzman som kursledare.

2D1410 Användarcentrerad programutveckling, 6 poäng

Kursen bygger på kursen i människa-datorinteraktion, någon grafikkurs samt någon kurs i objektorienterad programmering. Den behandlar olika metoder för användarmedverkan under olika faser av programsystemutvecklingen. Ett projekt genomförs. Kursen går i vår. Jag vet inte vem som blir kursledare.

2D1420 Datorseende, grundkurs, 5 poäng

Kursen är framtagen för motsvarande fördjupningsblock för D och E och ersätter kursen i Bildanalys. Kursen ges januari - påsk med Niklas Nordström som kursledare.

2D1423 Datorseende, fortsättningskurs , 5 poäng

och

2D1426 Robotik och seende system, 5 poäng

Dessa kurser ges först hösten -95 men finns med redan i årets studiehandböcker för att eleverna ska se vad grundkursen kan leda fram till. Kurserna bygger på tidigare doktorandkurser.

2D1430 Artificiella neuronnät och neurofysiologi, 6 poäng

Kursen läses av D-linjens kognitionsinriktning och av dem som valt fördjupningsblocket om ANN på D och E och bygger på tidigare doktorandkurser. Kursen ges under höstperioden och fram till jul 1994 med Hans Liljenström som kursledare.

2D1969 Databasteori, 4 poäng

Kurs som utvecklats och givits för universitetselever men som även kan läsas av D-teknologer. Kursen går igenom diverse matematiska metoder och modeller för databaser. Några D-teknologer läste den redan i förra året. Kursen ges under höstperioden med Kjell Lindqvist som kursledare.

2D1970 Objektorienterade databaser, 5 poäng

Ytterligare en kurs som utvecklats och givits för universitetselever men som även kan läsas av D-teknologer. Kursen ges under vårperioden med Serafim Dahl som kursledare.

Kerstin F.Numero utkommer normalt på fredagar under terminstid, presstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till Numero, NADA, KTH, 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland Nadapostfacken).

En typografiskt sämre version av Numero kan läsas i "Internet news"-systemet på KTH i mötet "nada.numero". Man kan även på begäran få den texten skickad till sig via datorpost

Ibland refereras till "Numeropärmen". Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig ut- givare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.