Numero 25

måndag 19 september 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Tidplan inredning

Sten Samuelsson, som håller i inredningen, har följande tidplan:

Kompl till förråd: vecka 37

Konsolskenor, långa: 37

Soffor och bord i trapphallar: vecka 37

Projektorhuv i E1: vecka 37

Soffor och bord i korridorer: vecka 38

Golv- och bordslampor finns lagrade i huset och placeras ut när soffor och bord levererats

Närvarotavlor, anslagstavlor, pennhållare, nya skrivtavlor: Successiv leverans från vecka 37

Bord till handledare: vecka 44

NADA:s expedition: vecka 40

Postfack: vecka 41

Kontorsinredning kompletteras successivt

Ny "NADA:s lilla gröna"

94-/95- års version av "NADA:s lilla gröna" - lathund för SU-studenter vid NADA - är nu upptryckt. Intresserade kan hämta (ovikta) exemplar på expeditionen.

Caroline

Födelsedagstårta:

Lasse Kj. låter meddela att han bjuder på tårta idag måndag (19 sept.) kl. 15.00 i NADA:s lunchrum (plan 4).

Kungl. Vetenskapsakademiens forskarstipendier för studier utomlands

...kan man söka senast tisdagen den 1 nov. Numeropärmen 94.074.

Kungl. Vetenskapsakademiens "postdoctoral fellowshops" för forskning i Japan

...kan man också söka senast tisdagen den 1 nov. Numeropärmen 94.075.

Kursstart bestämd; Ändrad URL för kursinformation

Stefan meddelar att hans kurs Computational learning theory (2D5311) startar tisdagen den 27 sept.

Word Wide Web-ansvarige (Peter Sv.) meddelar att den generella URL:en för kursinformation numera är "http://www.nada.kth.se/nada/kurser".

Red.

Towards Improved Programmability of Parallel Computers by Integrated Development of Languages, Compilers, and Hardware Architecture

Ernst A. Heinz, Universität Karlsruhe håller datalogiseminarium under ovanstående rubrik på onsdag (21 sept.) kl. 15.15-17 i IT-seminarierummet, Kista (Electrum, 5 tr., uppg. B).

The research group lead by Prof. Walter F. Tichy at the Institute for Program Structures and Data Organization, University of Karlsruhe, Germany, focusses on adequate programmability of massively parallel computers. To this end, we propose and follow an integrated approach of tightly coupled language and hardware co-design. Machine-independent, explicitly parallel languages serve as the driving forces of our compiler and hardware developments.

Abstract

The talk presents and evaluates the results of our Project Triton (Modula-2* environment, Triton/1) that traces its origins back to 1990. Furthermore, we will discuss our subsequent and present research in related fields (Modula-3*, Opto-Electronic CRCW Shared Memory).

Björn Lisper and Lars-Erik Thorelli

EU:s fjärde ramprogram för forskning och utveckling

EU:s nya ramprogram börjar nu komma igång. Två delprogram utlyses i september och övriga förväntas utlysas i december 1994 respektive mars 1995.

Av intresse för NADA:s verksamhet i den första omgången är nog främst det nya programmet i kommunikationsteknologi, kallat ACTS (Advanced Communication Technologies and Services). Det omfattar som huvudområden:

Interactive digital multimedia

Photonics technologies

High speed networking

Mobility and personal communications networks

Intelligence in networks and service engineering

Quality, security and safety of communication services and systems

Ett seminarium om hela ramprogrammet anordnas den 5-6 oktober i Industrihuset i Stockholm. (Anmälan senast på fredag, 23 sept.)

Ytterligare information finns hos mig samt hos Bengt Finnström vid KTH:s centrala enhet för EU-samverkan.

Tony Lindeberg <Tony.Lindeberg@bion.kth.se>Numero utkommer normalt på fredagar under terminstid, presstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till Numero, NADA, KTH, 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland Nadapostfacken).

En typografiskt sämre version av Numero kan läsas i "Internet news"-systemet på KTH i mötet "nada.numero". Man kan även på begäran få den texten skickad till sig via datorpost

Ibland refereras till "Numeropärmen". Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig ut- givare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.