Numero 21

Fredag 3 juni 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Dramatik på fönsterbläcket

I lördags: Koltrasthonan färdigställde noggrant bobygget.

Söndag: Boet tomt - blev hon ändå störd av mig?

Måndag-torsdag: Honan tillbaka, ruvar på ägg - tre stycken vid senaste observationen.

Fredag: Boet tomt och delvis sönderrivet. En skata? En ekorre? Tragiskt!

Red.

Glöm inte institutionskollegiet och picknicken!

...måndag (6 juni) kl. 10.15, i D1(?) respektive på innergården.

Red.

Vidgade gränser - ökad sårbarhet eller chans för vårt land?

Under ovanstående rubrik inbjuder Överstyrelsen för civil beredskap i samarbete med Handels & Länsstyrelsen till sina årliga forskardagar, med syftet är att stimulera forskning av betydelse för civil beredskap. Målsättningen att identifiera, definiera och åtgärda allvarliga hot, risker och sårbaraheter mot samhället och i samhällsutvecklingen. I år inriktar man sig främst mot ekonomiska och informationsteknologiska frågeställningar.

Ur programmet: Kan etniska konflikter bli ett hot i Sverige?, Är dataålderns möjligheter säkra?, Hur ska vi förvalta punder (om kunskaps- och innovationsläckage). Anmälan senast 8 juni! Numeropärmen 94.064.

Vitterhetsakademistipendier

Vitterhetsakademien meddelar att medel avsatts för ett nytt treårigt program. Medlen kan användas till stipendier dels för studerande från Östeuropa dels till svenska universitetslärare som åtar sig att undervisa vid något universitet (företrädesvis i de baltiska staterna). Förslag senast 26 augusti. Numeropärmen 94.065.

Tre datalogiexjobbsseminarier: måndag, tisdag & onsdag

Det blir tre seminarier i juni: 6 juni, 7 juni och 8 juni (nu på måndag-onsdag).

Måndag (6 juni) kl. 14.30 i sal E5

Björn Fransson, D88 och Björn Sahlberg, D-89: Two Software Engineering Methods - A Comparison. Arbetet är utfört vid Royal Military College, Kingston, Kanada. Handledare: Kerstin Frenckner.

Stephane Royer, D-90: Revised input handling in DIVE. Arbetet är utfört vid IPLab, Nada. Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro

Mikael Lämber och Lars Johan Fredsberg, D-89: Utveckling av ett användargränssnitt för kontorstelefoner. Arbetet är utfört vid Ericsson Business Newworks. Handledare: Yngve Sundblad.

Tisdag (7 juni) kl. 15.15 i sal E5

Björn Wennerström, D-89. Light Scattering, The coupled-dipole method for large aggregates. Arbetet är utfört vid Dept. of Astronomy vid University of Florida. Handledare: Viggo Kann.

Per Holmer och Niklas Börjesson, E-89: Graph Documenter Generator, Software automation by term rewriting. Arbetet är utfört vid NEC Central Research Lab, Kawasaki, Japan. Handledare: Stefan Arnborg.

David Menday, D88: A High-Level Programmable Array Logic Language for General-Purpose Embedded Controllers. Arbetet är utfört vid Dept. of Industrial and Systems Engineering, University of Florida. Handledare: Hasse Haitto.

Onsdag (8 juni) kl. 15.15 i sal E5

Kaj Ahlkvist, E-88. Utvecklare, använd användare, införande av datorstödsystem för ändringshantering i nät. Arbetet är utfört vid Comviq, GSM AB. Handledare: Olle Bälter.

Mårten Lind och Tomas Jonsson, D-89. Objektorienterade utvecklingsverktyg med koppling till relationsdatabaser. Arbetet är utfört vid Agero Systemutveckling. Handledare: Serafim Dahl.

Sebastian Åkerman, D-88. Rekonstruktion och uppdelning av hjärnbarken för minimalt distorderade utvikningar. Arbetet är utfört vid CVAP, Nada. Handledare: Tony Lindeberg.

Jani Kettula, D-88. Marknadsundersökning av en standardmiljö för Unix. Studium av COSE-processen och utvärdering av OPEN LOOK-Motif-konverterare. Arbetet är utfört vid Ericsson Telecom. Handledare: Serafim Dahl

SANS-seminarium: Function approximation with mixture density networks

Roland Orre, SANS, håller seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (8 juni) kl. 13.15 i SANS bibliotek (Lindstedtsv. 17, 1 tr.).

Abstract

In our project on process modelling in cooperation with STFI and STORA we here present a method we have developed, which models the process as a function with explanatory variables (X) as input and response variables (Y) as output.

The method works by mixing gaussian component densities with the help of a Bayesian associative network in two steps. The first step which is unsupervised builds a representation of X and Y variables into gaussian components or RBF (Radial Basis Functions) using a stochastic version of the EM (Expectation Maximization) algorithm. The second step, which is supervised, is learning of associations between X and Y variables density functions.

A characteristic for this method compared with most other regression methods is that we approximate the function value DENSITY FUNCTION instead of the function value itself. Thus we can also calculate a confidence interval for the predicted value. This optionally give us the possibility to predict multiple valued (ambiguous) function outputs. Other characteristics of this method are: ability to learn and predict from incomplete data samples, where some dimensions may be missing; dynamic generalization where we always get a soft interpolation also when new samples are badly represented; very quick learning (one shot) once we have a representation; low requirement of labelled (expensive) samples; biologically relevant representation and learning (Gaussian + Hebbian); manages with few training samples; simple design.

We present results with synthetic data of one and several dimensions with known distributions and data from a pulp to paper process where the pulp quality is predicted. We compare real world results with corresponding results using backprop where some advantages for the mixture density method are seen.

Roland Orre, Anders Lansner


Numero utkommer på fredagar, presstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till Numero, Nada, KTH, 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland Nadapostfacken).

En typografiskt sämre version av Numero kan läsas i "netnews" på KTH i mötet "nada.numero". Man kan även på begäran få den texten skickad till sig via datorpost

Ibland refereras till "Numeropärmen". Det är en pärm som finns i Nadakorridorens fikarums bokhylla.

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig ut- givare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.