Numero 20

fredag 27 maj 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Utflytt och inflytt

Lagom när jag började flyttpacka i mitt rum upptäckte jag att en koltrasthona håller på att flytta in på mitt fönsterbläck. Dumsnut!

Red.

Anmälan till Nadas picknick

Anmälan till institutionskollegiets lunchpicknick görs på listor som finns på anslagstavlorna, per telefon till Lena 6278 eller via datorpost till <ledfelt@nada.kth.se>.

Anmälan skall ske före fredag (3 juni) kl 12.00.

Kostnad: 25 kronor, som betalas vid picknicken. Tid och plats: måndagen den 6 juni ca kl. 11.30 på innergården.

Gunnar Ledfelt

Ändrad tid för Olof Widlunds seminarium

Olof B. Widlunds seminarium på måndag (30 maj) är flyttat till kl. 13.15 för att inte krocka med Björn Engquists måndagsseminarium. (Se kalendariet.)

Exjobbspresentation: En användarcentrerad utvärdering av ett datoriserat säljstöd

Ett examensarbete inom matematisk-naturvetenskapliga linjens inriktning mot datavetenskap redovisas på tisdag (31 maj) kl. 15.15 i sal E7 (Lindstedtsv. 17).

Malin Åstrand: En användarcentrerad utvärdering av ett datoriserat säljstöd Arbetet har utförts vid Trygg-Hansa SPP. Handledare vid NADA: Kerstin Severinson Eklundh.

Presentationen tar ca 20-25 minuter.

Johan Håstad, Caroline Nordquist

Biblioteket på data

Nu är alla böckerna i Nadas bibliotek inlagda i biblioteksprogrammet. Provkör genom att skriva bibl& på Cyklop! Det går också bra att använda någon annan UNIX-dator men sökningarna tar då mycket längre tid. Efter sommaren ska detta program användas för alla boklån.

Om du har några synpunkter på biblioteksprogrammet kan du skicka dem till <linda@nada.kth.se> som vidarebefordrar dem till författarna.

Linda

Heldagsseminarium: An Introduction to Formal Methods

Dan Craigen, ORA Canada, håller seminarium under ovanstående rubrik torsdagen den 9 juni kl. 9.00-16 i hörsalen, SICS (Electrum, KISTA).

I början av juni gästar Dan Craigen Sverige för att medverka i ett projekt kring industriell tillämpning av formella metoder som Logikkonsult driver. Undertecknade har därför tagit tillfället i akt och anordnat detta heldags- seminarium, som vi fått möjlighet att erbjuda till en mycket låg deltagar- avgift.

Syftet med seminariet är:

* att erbjuda en vidare krets av personer möjligheten att få en introduktion till formella metoder och en sammanfattning av resultaten av den undersökning som Dan Craigen m fl gjort av industriell användning av formella metoder

* att i samband med seminariet genomföra ett upprop för bildande av en fristående intresseförening för formella metoder for system- konstruktion. Vår tanke med en sådan förening är bl a att underlätta kontakter och utbyte av erfarenheter mellan personer verksamma i industrin resp på högskolor.

Anmäl deltagande till:

Marianne Rosenqvist, SICS, Box 1263, 164 28 KISTA. E-mail: marianne@sics.se, tel 08-752 15 70, fax 08-751 72 30

Deltagaravgiften, 500:- exkl moms, faktureras i efterskott. Lunch ingår.

(Mer information om innehållet och föreläsaren finns i Numeropärmen 94.061.)

Göran Anger <anger@lk.se>, Joachim Parrow <joachim@sics.se>, Logikkonsult NP AB

Disputation i Uppsala: AKL - A Multiparadigm Programming Language

Sverker Janson, disputerar i Uppsala under ovanstående rubrik fredagen den 3 juni kl. 10.15 i rum 311, datalogiinst. Uppsala univ.

Abstract

Janson, S., 1994. AKL - A Multiparadigm Programming Language. Uppsala Theses in Computing Science 19. 212 pp. Uppsala. ISSN 0283-359X. ISBN 91-506-1046-5

New programming languages conceived by adding yet another permutation of new features on top of established languages offer only complexity and confusion to software developers. New basic principles are necessary that support the desired functionality using a minimum of concepts.

This thesis reports on an investigation into principles for combining the constraint solving and don't know nondeterministic capabilities of Prolog and the constraint logic programming languages with the process-describing capabilities of concurrent logic languages such as GHC. The result, AKL, is a coherent language supporting multiple programming paradigms, such as concurrent, object-oriented, functional, logic, and constraint programming. In addition, AKL offers a large potential for automatic parallel execution.

The operational semantics of AKL is captured by a computation model, involving rewriting of "semi-logical" expressions that form the computation states. Constraints are used to express data and interaction. The computation model is then augmented with control, giving an execution model, which demonstrates how to perform computations in a systematic manner. Finally, an abstract machine brings us close to a real implementation. It is similar to the one underlying the AGENTS programming system for AKL developed at SICS by the author and his colleagues.

The research reported herein has been supported by the Swedish National Board for Industrial and Technical Development (NUTEK), and by the sponsors of the Swedish Institute of Computer Science: Asea Brown Boveri AB, Ericsson Group, IBM Svenska AB, NobelTech Systems AB, the Swedish Defense Material Administration (FMV), and Swedish Telecom.

Matteseminarium: Some results on Global Behavior in Cellular Automata

Jan Hemmingsson, Linköping, håller seminarium under ovanstående rubrik på torsdag (2 juni) kl. 15.30 i rum 306, SU-matteinst. (Kräftriket, Roslagsv. 101).

Abstract

A few years ago, examples of non-trivial behavior in cellular automata and coupled map lattices were found. This was rather unexpected, since there were evidences that this was not possible under generic conditions. We will present a three dimensional model, together with our view. In this picture, the initial random configuration is a well defined point in phase space, and the global behavior might be viewed as many subsystems remembering the initial state, rather than a collective phenomenon. The problem could e.g. be relevant to chemical oscillators and systems in microbiology.

Symposium: Man and Information Technology

IVA inbjuder till ett internationellt symposium under ovanstående rubrik måndag-tisdag 6-7 juni i Herrgården, Forsmark. Ur inbjudan:

This international symposium will focus on the revolutionary importance of information technology to the individual and society. ... The symposium will be diveded into three sections:

* The Human Brain as an Information Processor

* Informatioh Technology in Services

* Information Technology in Media and its Societal Consequences

Red. ser nu att anmälningstiden gick ut den 20 maj, så skynda er! Numeropärmen 94.062.

Final call Marstrand 14-15 juni

Mitt upprop om ämneskonferensen i Numero 94:2 gav en begränsad respons. Av de 15 preliminäranmälda personerna är endast följande kända till namnet:

Olle B (?), Kerstin F, Bengt L, Ingrid M, Kalle S, Peter Si.

Övriga intresserade ombedes snarast kontakta mig, Kerstin F eller Bengt L.

KalleNumero utkommer på fredagar, presstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till Numero, Nada, KTH, 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland Nadapostfacken).

En typografiskt sämre version av Numero kan läsas i "netnews" på KTH i mötet "nada.numero". Man kan även på begäran få den texten skickad till sig via datorpost

Ibland refereras till "Numeropärmen". Det är en pärm som finns i Nadakorridorens fikarums bokhylla.

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig ut- givare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.