Numero 18

fredag 13 maj 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Hellmuth Hertz Foundation

...utlyser 1995/96 års post-doktorsstipendier för att "ge yngre forskare möjlighet till vidareutbildning och forskning vid välrenommerade utländska universitet (eller motsvarande) under en längre period (minst 6 månader)".

Sista ansökningsdag är fredagen den 30 sept. Numeropärmen 94.058.

Lägenhet uthyres

Med anledning av en längre tids utlandsvistelse vill jag hyra ut min etta i Tullingeberg. Den är på 39 kvadratmeter, nyrenoverad, möblerad, och har ett ordentligt kök.

Tillträde kan ske från 5 juni och lägenheten disponeras till 28 februari 1995. Hyran blir 2084 kr/månad.

Lasse Arvestad <arve@nada.kth.se>, tfn 8408

Innovation cup 1994

...ombeds Numerored. sprida information om. Det är Skandia och Dagens Industri som delar ut stipendier för "innovativt och applikationsinriktat tänkande med hänsynstagande till ekonomiska och marknadsmässiga aspekter". Det gäller studerande eller nyss examinerade på teknisk högskoleutbildningslinje och gäller vad red. förstår i första hand exjobb o.dyl. Anmälan senast 1 oktober. Numeropärmen 94.057.

Diskret matte-seminarium: En ändlig automat känner igen reducerade Coxetergruppsord

Henrik Eriksson, håller seminarium under ovanstående rubrik på torsdag (19 maj) kl. 10.15-11.15 i rum 13.08, matteinst., KTH (Fiskartorpsvägen 15A, 1/2 tr, t.h.).

Sammanfattning

Språket av reducerade ord i alfabetet {x,y,z} med reduktionsreglerna xyx=yxy, yzy=zyz, xzx=zxz, xx=yy=zz=<tomma mängden> är reguljärt och kan kännas igen av en automat med 16 tillstånd. Jag skall visa hur man för varje Coxetergrupp kan konstruera en sådan automat.

A. Björner och J. Håstad

KTHs stora pris

...har ni väl redan läst om? Sista förslagsdag onsdagen den 1 juni. Numeropärmen 94.056.

Magnus A doktorerar

...torsdagen den 26 maj kl. 10.00 i kollegiesalen. Rubriken är Tracking Methods in Computer Vision.

Antônio Francisco disputerar

...under rubriken Active Structure Acquisition by Continous Fixation Movements onsdagen den 8 juni kl. 14.00 i Kollegiesalen. Numeropärmen 94.059.

Regler för labhantering

Jag hoppas att jag delat ut ett papper om Nada-regler för labhantering till alla lärare. Är det någon som blivit bortglömd så hoppas jag att den hör av sig.

Kerstin F

Inför Nadas flytt sommaren 1994

Tiderna för flyttlassen är ytterligare precisierade och nu är det dags att börja packa.

Nada ska anses vara stängt 23 juni till 31 juli d.v.s. Ingrid M kommer att låta meddela att Nada inte säkert fungerar normalt denna tid. Tänk på det när du planerar sommaren och höstens kurser. Flytten börjar redan 31 maj, alla tjänsterum planeras vara flyttade omkring 10 juli och de sista terminalsalarna flyttas i slutet på juli.

För varje forskningsgrupp (eller motsvarande) finns en flyttansvarig som ska se till att flytten går smidigt och att de problem som dyker upp löses.

Tidsplan för själva flytten

Naturligtvis finns det risk för tidsförskjutningar. Flyttansvarig står inom parentes.

31 maj-6 juni: Nadas stora datorhall till rum 1208-1209 (systemgruppen)

6-10 juni: Systemgruppen och Stian till rum 1211-1220, 1224-1225, 1470-1472, 1465-1467 (systemgruppen)

16-22 juni: SANS till rum 1517-1518, 1526-1527, 1540, 1545-1548 (Erik Fransén), Parallelldatorcentrum till rum 1530-1534, 1541, 1543 (Gert Svensson), Teoretisk datalogi till rum 1429, 1431-1433 (Henrik Eriksson)

17 juni-23 juli: Biblioteket till rum 1440, 1442 (Hans Riesel)

20-24 juni: IPLab till plan 6 (Staffan Romberger), C2M2 till rum 1520, 1524

27 juni-1 juli: Bellman till rum 1536 (Johan Ihrén)

1-7 juli: Nadakorridoren och numeriker till rum 1418-1428, 1430, 1434-1437, 1443-1446, 1521-1525 (Henrik Eriksson)

19-25 juli: Klocktornets terminalsalar till rum 1451-1457, 1464, 1552-1559 (systemgruppen)

11-22 juli: Mekanik flyttar in efter IPLab

CVAP och delar av C2M2 flyttar inte i denna omgång.

Dina uppgifter

Hämta flyttkartonger i Balsalen eller i rummet utanför Stefan A och Johan H. Hämta etiketter på samma ställe eller hos flyttansvarig. Följ anvisningarna för hur kartongerna ska vikas!

Vit etikett används för saker och kartonger som ska flyttas med, särskilt ömtåliga saker märks istället med gul etikett. Märk etiketten med plan (andra siffran i rumsnumret), ditt namn och rumsnummer. Skräp och inredning som inte ska flyttas med ska istället ha röd etikett.

Under flyttdagarna ska bara flyttansvariga vara i lokalerna. Du måste alltså planera så att du hinner packa i tid. Passa på att gallra ut gammalt skräp.

Ditt nya rum är möblerat med hänsyn till de önskemål som du har lämnat tidigare. Våra gamla möbler tillfaller KTH och tillhör inte längre Nada. Några få möbler ska flyttas med. De är redan uppmärkta med en liten gul lapp. Annan inredning tar du med om den behövs. Historiskt intressanta prylar tänker Ingrid M och Anders H ta hand om för Nadamuséet. Du ska ta med din telefonapparat. Mer information om test och inkoppling av telefoner kommer senare.

Nycklar och passerkort kommer att bytas ut.

Systemgruppen sköter om märkning, urkoppling, flyttning, inkoppling av datorprylar på rummen och flyttar också kopiatorer och skrivare.

Efter flyttperioden är du välkommen till ditt nya rum. Du ska helst packa upp ganska snart. Lämna tomkartonger enligt flyttansvarigs anvisningar.

Du förväntas också delta i packningen och uppackningen av gruppens gemensamma grejer i laboratorier, mötesrum o.d.

Datordriften

Datordriften, d.v.s. arkivstationer och nät kommer i stort sett vara igång hela sommaren. Stora avbrott kommer att annonseras i Numero, i "News" (mötet nada.numero), i WWW samt i möjligaste mån med lappar. Idag vet vi att hela datornätet, inklusive elektronisk post och nameserver-funktioner kommer vara ur drift några timmar på förmiddagen den 1 juni. Resterande delar av datorhallen kommer att flyttas den 2 juni. Övrigt arbete på datornät och datorer kommer i möjligaste mån att göras på onsdagförmiddagar för att t.ex. passa med det servicefönster som redan PDC använder.

Således: Räkna med totalt avbrott den 1 juni på förmiddagen samt intermittenta avbrott för vissa delar av Nada den 2 juni och på onsdagförmiddagarna under juni-augusti.

Anmärkningar på de nya lokalerna

Om du upptäcker fel i rummet, möblering, skador på snickerier, andra byggfel etc., så ska du anmäla det per elektronisk post till <flytt@nada.kth.se>. Försök att inte anmäla det direkt till systemgruppen eller din flyttansvariga och absolut inte till någon byggarbetare som råkar finnas i lokalerna.

Adressen "flytt" finns redan idag och dit kan du skicka frågor och påpekanden som angår ombyggnad och flyttplanering.

Flyttansvarigas uppgifter

Flyttansvariga ska samordna gruppens flytt, särskilt av de gemensamma lokalerna, och se till att eventuella problem löses. De ska hålla kontakt med övriga flyttansvariga, systemgruppen och Bo Jalkelöv som är KTHs flyttansvarige.

Ingrid M, Patrik F och Staffan R

Resultat från valmöte

De NADA-doktorander som samlades till valmöte i Balsalen den 28 april kunde konstatera att Gunilla Efraimsson och Erik Fransén, vilka bägge har suttit som doktorandrepresentanter i institutionsstyrelsen under det gångna verksamhetsåret, var redo att representera doktoranderna i institutionsstyrelsen i ett år till.

Mötet beslutade att välja Gunilla Efraimsson (ordinarie ledamot) och Erik Fransén (suppleant) till doktorandrepresentanter i institutionsstyrelsen för verksamhetsåret 1994/95.

Vi tackar för förtroendet!

Gunilla Efraimsson & Erik Fransén

Licentiatföreläsning: Potential Integral Equations of the 2D Laplace Operator in Wavelet Basis

Mihai Dorobantu, Nada, håller licentiatföreläsning under ovanstående rubrik på tisdag (17 maj) kl. 10.15 i Balsalen, rum 359D (Lindstedsv. 5, 2tr.).

Abstract

In this seminar I will solve the Laplace equation by solving a boundary integral equation projected in a wavelet basis. In standard coordinates, such equations are very well conditioned but their matrices are dense. Iterative algorithms for solving non-symmetric systems converge in only a few iterations but they are slowed down due to dense matrix computations. The orthogonal wavelet transform preserves the good conditioning of the linear system but the representation of the operator is sparse. Using Boundary Element Method techniques, I will prove that the method converges and I will discuss some optimality results.

Granskare: Leif Abrahamsson.

IT-seminarium: Efficient Simulation of Parallel Computers

Luis Barriga, Computer Systems, håller seminarium under ovanstående rubrik på måndag (16 maj) kl. 15.15-17 i IT-seminarierummet, Kista (Electrum, 5 tr., uppg. B).

Abstract

Designing a new architecture requires systematic investigation of a wide range of issues, e.g., processor, memory hierachies, network topologies, programming models and program behavior, among others.

Sequential simulation is commonly used to study separated aspects of an architecture. However, the growing complexity of new architectures indicates that sequential simulation is no longer a viable approach due to the high requirements of computer resources that systematic architecture simulation demands.

In this seminar I advocate for the application of the optimistic parallel discrete-event simulation approach to the architecture simulation problem. In the first part I will shortly review the previous work done in this area. The second part of the talk will be focused on the departure points, current ideas, and speculations that will form the basis of my future research.

Rassul Ayani & Bjorn Lisper

Seminarieseriestart: Random matrices and random surfaces

Den tidigare aviserade seminarieserien med Ivan Kostov under ovanstående rubrik började i onsdags (11 maj). Preliminärt schema för fortsättningen:

Nu på torsdag (19 maj) kl. 10.15-12 och torsdagen den 26 maj kl. 10.15-12, bägge gångerna i sal 11, SU-matteinst. (Kräftriket, Roslagsv. 101).

Möjligheter till fler föreläsningar finns efter överenskommelse med deltagarna.

Abstract

NxN Matrix integrals. Saddle point methods in the large N limit. The method of orthogonal polynomials. Interpretation of the results in terms of random surfaces. Multi-matrix models and Dynkin diagrams. Statistical system on planar graphs with random geometry. Field theory of closed and open strings.

Erik Aurell

EU: 4th Framework Programme

Det finns nu en första beskrivning av EU's kommande ramprogram för forskning, det s.k. fjärde ramprogrammet. Kopia av denna kan fås genom NADAs kontaktperson för EU-frågor, Tony Lindeberg, eller genom att kontakta Bengt Finnström vid KTHs EU-kontor.

Som annonserats i tidigare Numero kommer KTHs EU-konsult till KTH den 17-18 maj. Information om ramprogrammet kommer att ges i kollegiesalen den 17 maj kl 9-12 och det finns möjlighet till enskilda konsultationer om specifika forsknings- problem efter kontakt med Bengt Finnström.

Tony Lindeberg

Nummeseminarium: Numerical modells for waveguide optics

Bozena Jaskorzynska & Johan Nilsson, Institute of Optical Research, KTH, håller Nummeseminarium under ovanstående rubrik måndagen den 6 juni kl. 15.15 i sal F45, Sing-Sing (Lindstedtsv. 30, KTH).

Abstract

Selected problems related to light propagation and amplification in optical waveguides will be presented. Numerical methods that we use for their solution will be sketched. Discussion on the methods used and possible improvements is warmly encouraged !

Vladimir V. Yankov-seminarium om "Solitons in nonintegral Hamiltoninan systems"

Vladimir V. Yankov, Kurchatov Institute, Moskva, håller seminarium under den långa rubriken Solitons in nonintegral Hamiltoninan systems are even more essential than in integrable ones. They become attractors. på torsdag (19 maj) kl. 15.30 i sal 306, SU-matteinst. (Kräftriket, Roslagsv. 101).

Abstract

The elastic scattering of solitons discovered by Kruskal and Zabusky is based on the cryptolinear nature of the KdV and Nonlinear Schroedinger equations. The inverse scattering transform method is impossible without the cryptolinearity. This is a degenerate property and could easily be destroyed by a small Hamiltonian perturbation. As a consequence soliton collisions are nonelastic and soliton solutions are noninteresting at a first glance.

After a second glance soliton solutions become attractors. This property is structurally stable, and can not be destroyed by a small Hamiltonian perturbation. This is the reason why solitons have fundamental interest. The concept of a statistical attractor will be introduced for analytical description of this phenomenon. Numerical confirmation of the theoretical prediction will be presented for several modifications of the Nonlinear Schroedinger equation.

The conventional wisdom that attractors are absent in Hamiltoinan systems is wrong for partial differential equations.

Fotboll: Dimman tät över Bromma!

Jag vill börja med att be om ursäkt för ett feltryck som insmugit sig i förra veckans Fotbollsspalt i Numero. Matchdag blev fel, det stod måndag, skulle varit tisdag. Men eftersom undertecknad finns på plats vid arenan varje dag, kunde jag konstatera att det ändå inte var någon förlupen supporter eller avbytare där. Alltså ingen att ursäkta sig för.

Jag tar sålunda tillbaka min ursäkt.

Nåväl. Tisdagens drama: Dimbankarna steg högt över Olovslunds BP när Stians Torpeder mötte sin namne i motståndarlaget Torpederna. Dessa undervattensfarkoster lyckades skjuta Skeppet Stian i sank med lite tur, ett bra passnings- spel och assistans av Tom Wadden. Denne SANS-importerade kanadensare hade fullt upp att göra, och gjorde bra ifrån sig, förutom en liten tabbe. Nämligen 0-2 målet i egen bur. (Detta utröntes av videofilmningen som granskades efteråt.) Ledningen är dock vidsynt och låter Wadden spela även i nästa match. Heja Kanada!

Stians Torpeder spelade bra, men helt enkelt inte tillräckligt bra. Skapade alldeles för få målchanser, och kunde inte utnyttja de som uppstod. När dimman äntligen lättade fann Stians Torpeder varandra och insåg att förlusten 0-3 var ett faktum.

Ingen hänger dock läpp för detta!

Ja, om vi då för en gångs skull skall nämna domaren också, så ställde han sig lämpligt i motljus och sa att han minsann dömt seriematcher! Konstitutionsutskottet har lämnat in en ansökan om att få höra honom inom kort.

Nästa match på MÅNDAG 16/5 kl 17.30. OBS ny plan, Abrahamsbergs IP.

Detta är Börje Heed, för Radiosporten och Numero, som undrar:

VAR ÄR PUBLIKEN?!

Nummeseminarium: Domain Decomposition Algorithms for Spectral Element Methods

Olof B. Widlund, Courant Institute, håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik måndagen den 30 maj kl. 15.15 i Balsalen, rum 359D (Lindstedsv. 5, 2tr.).

Abstract

Iterative substructuring methods form an important family of domain decomposition algorithms for elliptic finite element problems. The $p$-version finite element method based on continuous, piecewise $Q_p$ functions is considered for second order elliptic problems in three dimensions; this special method can also be viewed as a spectral element method. Iterative methods are designed for which the condition number of the relevant operator grows only in proportion to $(1+\log p)^2 .$ These bounds are independent of the number of elements of possible jumps in the coefficient of the elliptic operator across inter-element interfaces. Our results covers several different preconditioners for Galerkin approximations of the elliptic problems as well as the popular methods based on Gauss-Lobatto quadrature.

If time allows, a few remarks will be made on iterative substructuring methods for the standard $h$-version finite elements and on earlier work by Luca Pavarino on overlapping Schwarz methods which form the second major family of domain decomposition methods.

Datorstöd för kommunikation mellan lärare och elever

Jag läste med intresse diskussionen i Numero mellan Staffan R och Peter S om datorstöd för kommunikation mellan lärare och elever. På Inst. f. Teleinformatik (IT) har vi också ett behov att hantera detta, och jag känner precis igen frågeställningarna som Staffan tar upp. Jag tänkte att det kunde vara av intresse för er på NADA vilka erfarenheter vi har och hur vi har gjort:

Vi kom ganska snart fram till att WWW verkade vara den bästa plattformen, och vi har under läsåret byggt upp en WWW-server med bl.a. information för våra teknologkurser. (Gå gärna in och titta: från NADA:s hemsida går man "WWW servers at KTH" -> "Teleinformatics".) Där försöker vi lägga in all relevant information för kursen, som kursprogram, schema, eventuella online-versioner av kursmaterial, med mera. Vi har hittills mycket goda erfarenheter av detta och de elevreaktioner vi fått är ocksa positiva. Vi kommer därför att fortsätta utveckla vår WWW-server.

I vårt fall har väl utvecklingen påskyndats av att vi fysiskt sitter i Kista och därför har ett geografiskt betingat informationsproblem när det gäller kurser. En viktig orsak till varför vi fann WWW lämpligt är att det fungerar så bra i datanät. En annan orsak är att det finns gränssnitt under alla viktiga miljöer: X, Mac, Windows (olika versioner av Mosaic), och vanliga terminaler (www och lynx).

Vi har utvecklat en del programvara som använder WWW:s blanketthantering för sådana saker som kursregistrering och anmälning för labbredovisning. Detta kan kanske vara intressant för NADA att titta på.

Vår erfarenhet av HTML-formatet är att en normalbegavad lärare med hyggliga kunskaper i programmering och texthantering behöver ungefär två timmar för att lära sig tillräckligt mycket för att kunna lägga upp hygglig kursinformation i WWW. (HTML-dokumentation finns ju bekvämt tillgänglig via Mosaic.) Sen forsöker vi hålla koll på vilka konverterare från andra format det finns, och en del sådana har vi lagt upp. Min personliga åsikt är att det är bäst att jobba direkt i HTML, med stöd av en bra texteditor (det finns t.ex. en hygglig HTML-mod för emacs). Konverterare kan vara bra om man har gammal kursinformation på andra format.

Man har ju även möjlighet att lägga WWW-länkar till andra typer av dokument än HTML, som postscript.

Vid sidan om WWW använder vi oss också av e-mail, men försöker i mesta mån föra över informationsspridningen till WWW.

Vi har också funderat en hel del över datalagen och kommit fram till att det är synerligen olämpligt att lägga betygslistor o.dyl. fritt tillgängligt. Dessa blir ju personregister så fort de ligger på dator (dessutom med känslig information!), och skall därför enligt lagen skyddas mot obehöriga åtkomster. Å andra sidan säger lagen att man ska kunna få information om vad som finns lagrat om en själv. Vi funderar därför på att införa någon sorts mekanism där elever på något sätt kan identifiera sig för att få ta del av sina egna resultat på labbar och tentor. Detta är dock på skrivbordsstadiet ännu.

Ja, beträffande lagligheten att ha betygslistor på dator överhuvudtaget så misstänker vi att KTH har någon form av generellt tillstånd för detta, som rimligen borde omfatta även institutionerna.

Utskrifter av datorlagrat kursmaterial var väl en konfliktorsak mellan våra institutioner för något år sen? (D-elever som skrev ut material för IT-kurser i NADA:s salar.) Det som kom ut ur den efterföljande diskussionen var, om jag minns rätt, att man borde införa någon slags gräns för elever på antalet utskrivna sidor. Vad jag förstar av Peters inlägg är detta fortfarande endast på idéstadiet. Jag har en känsla av att detta måste lösas förr eller senare.

Björn Lisper, teleinformatikNumero utkommer på fredagar, presstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till Numero, Nada, KTH, 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland Nadapostfacken).

En typografiskt sämre version av Numero kan läsas i "netnews" på KTH i mötet "nada.numero". Man kan även på begäran få den texten skickad till sig via datorpost

Ibland refereras till "Numeropärmen". Det är en pärm som finns i Nadakorridorens fikarums bokhylla.

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig ut- givare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.