Numero 17

fredag 6 maj 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

NADAS TORPEDER har hittat fjärde växeln! Sammanfattning av fotbollscupen div. 4 norra

Två spelomgångar har hunnit passera i cupen, och Stians Torpeder har nu tre poäng och 9-5 i målskillnad.

I förra omgången mötte de Borgen FK, ett semiprofessionellt lag från förorten som bjöd på hårt motstånd och trots mestadels jämnt tryck åt båda håll lyckades Borgen utnyttja sina målchanser bättre. Taifun Alishenas, Stians målvakt för dagen, rensade dock så dammet yrde framför målburen. Tyvärr, som sagt, så räckte inte det. Matchen slutade 0-2.

Stians Torpeder har ibland under press en förmåga att gärna passa eller dribbla en gång för mycket. Just det fenomenet, eller vad vi skall kalla det, såg vi dock inget av i nästföljande match. Motståndarna hette då Flåset BK. Torpederna var tvungna att ställa upp utan avbytare, vilket visade sig bara vara av godo denna gång. Spelarna kom in i rytmen redan från start och i andra anfallet satt bollen på plats bakom motståndarnas målvakt. Tom Wadden ryckte på vänsterkanten och hittade Lasse C framför mål, som utan svårighet nätade lädret. En kanonstart!

Det banade väg och stärkte Stians T, som några minuter senare upprepade målskottandet, denna gång från högerkanten, Krippe - Lasse - mål. Finfint. Ja, alla spelare visade sina rätta jag. Stephan Prytz vaktade målet med bravur, släppte ingen jävel över bron, helt enkelt. Med vinden i ryggen, både psykiskt och fysiskt, fortsatte första halvlek i stort sett likadant. Tom W och Krippe K slog in varsitt mål och resultat i halvtid var 4-0.

Andra halvlek inleddes i något lägre tempo, men dock med samma säkerhet. Stian producerade ytterliggare två mål framåt (Tom och Krippe igen), och sedan - inte helt oväntat - även ett mål bakåt, för att slutligen fastställa slutresultatet till 7-1 (Lasse). Härlig fotboll!

Årets matchfakta, so far.

STIANs Torpeder - Lloyd FC: 2 - 2

Borgen RK - STIANs Torpeder: 2 - 0

STIANs Torpeder - Flåset BK: 7 - 1

STIANs Torpeder 3 +9 -5

Målgörare

Uffe Hellström: 2

Tom Wadden :2

Lasse Carlestam: 3

Krippe Krokodil: 2

Nästa match på måndag (9 maj) kl 18.00 på Olovslunds BP i Bromma. Var är publiken?

Börje Heed, för Radiosporten

Tidig förvarning om IPLab-värdskap för ECSCW '95

Nästa år är IPLab värd för Fourth European Conference on Computer Supported Cooperative Work. Yngve ansvarar för kalaset och bjuder redan nu in oss till den 11-15 september 1995.

Information om EU:s fjärde ramprogram för forskning

EU-konsult Bruce Reed informerar om EU:s fjärde ramprogram och dess olika teknikområden tisdagen den 17 maj kl. 9.15-12 i kollegiesalen. Förhandsanmälan till Annika Eriksson på tel. 8205 eller fax 7252 senast den 9 maj.

Mer information om detta och om själva ramprogrammet finns i Numeropärmen 94.054.

Ny doktorandstege

...gäller fr.o.m. 1 januari. Bifogas pappersnumero och finns i Numeropärmen 94.055.

Ändrad tid för Per Lötstedts seminarium

Per Lötstedts seminarium Multigrid solution of the stationary Euler and Navier-Stokes equations äger rum måndagen den 16 maj kl. 15.15.

Datorstöd för kommunikation mellan lärare och elever

Inför diskussionsmötet vill jag utveckla några av de frågor som Kerstin F tar upp i inbjudningen.

Läraren till alla på en kurs

Material från läraren till alla eleverna på en kurs består av kursöversikt, läroböcker, kompendier, laborationsanvisningar, handböcker, program, data, schemaändringar och andra kompletteringar, veckoblad, resultat på tentamina m.m.

Kursmaterial som produceras av Nada skulle i större utsträckning kunna vara tillgängligt i datorn. Man måste se till att inte onödigt mycket utskrifter görs.

Datalagen säger kanske något om att resultat som vi har på våra anslagstavlor inte får finnas i datorn. På något sätt bör datorn kunna användas för att smidigt sprida resultat.

Vi ska ju inte använda gruppseudonymer för stora grupper och således inte datorpost utan istället använda datorkonferenser eller »anslagstavlor». Det lär finnas flera olika system. Det ska vara lätt att ordna så att alla som bör läsa en anslagstavla också kan och det ska vara lätt att få veta att något nytt meddelande har kommit.

Det behövs en mekanism för att hålla reda på vilka som ska läsa en kursanslagstavla, vilka som är anmälda till en kurs med mekanism att få ut listor till labbar o.d.

Till enstaka elever

Enstaka elever når man väl med vanlig datorpost. Här vill jag ha bättre stöd, eller bättre information, när det gäller bilagor. Jag skulle också vilja ha smidiga mekanismer för att enkelt hitta datorpostadresser, gärna genom att klicka i menyer.

Någon mekanism som håller reda på labbresultat och gruppindelning och som kan sända ut ett automatiskt resultatbrev är en idé.

Labbar ska kanske i ökande grad lämnas in, granskas och kommenteras med datorstöd.

Till andra grupper av elever

Anslagstavlor bör finnas för kurser eller möjligen olika för olika årgångar av kursen, för årskurs, linje, inriktning...

Från elever på en kurs

Om också elever ska kunna skriva på kursanslagstavlan är oklart. Det får inte bli snårigt men ibland har väl eleverna vettiga synpunkter. Läraren kan kanske vara redaktör, d.v.s. elevers anslag måste kodkännas och kan kommenteras av läraren innan de sätts upp.

Frågor från eleverna kan väl ställas direkt till läraren eller behövs pseudonymer för grupper av lärare?

Kursmaterial

Kursbuntar kan finnas i datorn. Massupplagan kopieras centralt. Sekretariatet kan ta ut ytterligare versioner. Om man inför någon sorts bromsmekanism kan också andra intresserade få skriva ut. Kan Nada ge varje elev ett antal gratiskopior per termin men ta betalt för påfyllning av kvoten?

Annan kommunikation

Är det läge att propagera för handledning via program som Timbuktu?

Annan hjälp med administration som datorn bör klara

Rapportering av tentaresultat är väl ganska formaliserat idag. Däremot tror jag att andra typer av resultat rapporteras på många olika sätt. Hur ska detta göras i fortsättningen i lämpligt samarbete mellan lärare och sekretariatet.

Systemet ska kunna hanteras från Unix och Mac och »bilagor» bör kunna läggas med.

Staffan Romberger

Kommentarer till Staffan R:s inlägg

Mycket av det som Staffan tar upp i inlägget här intill har vi funderat över inom systemgruppen och vi har idéer för hur det kan hanteras. Inlägget och mötet på måndag (9 maj) - om datorstödd kommunikation mellan lärare och elever kl 15.15 i D42 - uppmärksammar att vi inte har informerat om våra planer, vilket denna artikel och intilliggande dito om kategoribegreppet försöker råda bot på. Jag går här igenom de önskemål Staffan tar upp som berör systemgruppen.

Att ha kursmaterial tillgängligt på dator

Det är självklart önskvärt att få så mycket som möjligt av kursmaterialet tillgängligt för läsning på skärm. Tyvärr är det en del problem förknippade med detta:

* Skilda textformat: Kursmaterial skapas på många olika sätt. För att ha ett enhetligt sätt att komma åt information för användarna strävar vi efter att använda World Wide Web-systemet för huvudparten av materialet. Det innebär att alla dokument måste vara tillgängliga i dess format HTML (HyperText Markup Language).

HTML är ett format där olika delar av textinnehållet märks med *vad* det är - rubrik, brödtext, lista - och inte hur det ska visas. Centralt är möjligheten att skapa "klickbara" korsreferenser inom dokument och till andra dokument (s.k. hypertextlänkar).

Det finns idag redskap för att konvertera från MS Word, Framemaker och Latex, men hanteringen är ännu inte helt enkel, så varje konvertering innebär arbete. Resultatet blir heller inte strålande, särskilt inte om man har tabeller eller bilder.

* Gratis kursbunt: Som Staffan nämner är möjligheten att skriva ut kursmaterial ett problem. Hur undviker vi att sparsamma studenter skriver ut kursbunten gratis istället för att köpa den?

Ett förslag är att införa någon sorts utskriftskvot - varje utskriven sida (ev. över en viss gratisgräns) kostar pengar. Detta skulle kanske lösa kursbuntsproblemet men leda till andra problem: Komplicerade tekniska problem för att införa utskriftsbegränsningen; mycket administration kring utdelningen av kvot etc. En fråga är också vad snålande med papper har för konsekvenser för studierna, beläggningen i salarna etc.

Det enda vi kan göra f.n. är att tydligt ange i texterna att det inte är tillåtet att skriva ut dem.

* Copyright: Publicering i World Wide Web innebär att alla som har tillgång till Internet (om vi inte inför begränsningar, vilket är enkelt men inte önskvärt) kan kopiera materialet. Kommersiellt utgivet material och övrigt som man vill bevara kopieringsskydd för kan alltså inte göras tillgängligt. För oss på Nada är kanske inte detta någon större inskränkning?

Kursrelaterad meddelandespridning o.dyl.

Schemaändringar, tentaflyttningar, tidsgränspåminnelser osv. från läraren till elever ska alltså ske via "News"-systemet. Kategorisystemet ser till att varje elev vid inloggning får reda på hur mycket som är oläst i de möten som berör hans/hennes kurser.

Resultatadministration och resultatregistrering

Peter Siklosi har skrivit ett programsystem Res för bl.a. resultatadministration som är tänkt att kopplas till kategorisystemet. Man registreras på en kurs genom att gå med i kursens kategori och blir samtidigt inlagd i Res. Vidarebefordran av dessa data samt tentamensresultatrapportering -till Stil och sedermera Ladok - sker fortfarande med primitiva metoder men är f.n. inte möjligt att påverka av oss.

Brev med bilagor, datorpostadresshjälp, automatbrev

Brevhantering med bekväm hantering av medskickning av filer är ännu inte så vanligt men brevhanteringsprogrammet Pine har vissa sådana möjligheter. Propagandaspridning för Pine-användning och rekommendation att det används som standard av elever är inplanerad.

Om det är funktions- och pseudoadresser för datorpost Staffan vill ha hjälp med så ska förhoppnings kategorisystemet ge sådan. Det ska t.ex. finnas kategorier för lärare på respektive kurs. För att hitta adresser till anställda finns "whois++" och alla användare på Nada finns tillgängliga via kommandot "finger".

Är automatiska resultatbrev viktigt? Jag antar att Staffan menar att ett brev ska genereras då ett resultat registreras. Detta går emot vår strävan att minska onödigt brevspridande, eftersom många elever aldrig läser datorpost. Räcker det kanske att eleven själv kan ta reda på vilka resultat som finns registrerade?

Annan kommunikation och diskussioner

Via kategorisystemet kommer en mängd olika sorters användargrupper finnas, som lätt kan nås för kommunikation. Beroende på vilka typer av användare det är och om man vill ha öppna eller slutna diskussioner kan man använda "News" eller datorpost. Vad gäller lärare som redaktörer för möten kan det ordnas, men kräver förstås tät bevakning för att det ska bli meningsfullt.

Detta var allt jag hade att säga nu. Jag hoppas också på en givande diskussion på måndag!

Systemgruppen genom Peter Svanberg

Kategoribegreppet skapar ordning på Nada?

Det finns ett allt större behov av redskap för att hantera olika grupper av användare i våra Unix-datorer. Sedan en tid pågår arbete med ett nytt begrepp som vi hoppas ska underlätta sådan hantering: kategorier.

En kategori är en sorts etikett eller stämpel. Varje användare tillhör en eller flera kategorier. Exempel:

* Alla Nadaanställda är med i kategorin "nada" och alla nummeforskare och nummelärare är också med i kategorin nada.num

* Elever på D-linjen inskrivna -93 tillhör kategorin student.d.d93

* Elever på Indakursen tillhör course.inda

Med hjälp av en användares kategoritillhörighet ska man på ett flexibelt sätt kunna styra flera olika saker. Dessa är de vi tänkt på hittills:

(A) Ger urval vid kommunikation: Kategorierna hjälper en avsändare att nå olika grupper av användare med meddelanden. Kategorisystemet förser också program med information om hur man förmedlar meddelanden till respektive grupp ("news", datorpost eller något annat).

(B) Styr initiering vid inloggning: Information om olästa meddelanden; initiering av program som ska vara lätt åtkomliga (beroende på intresse/kurstillhörighet); m.m.

(C) Styr auktorisering: Påverkar inloggnings- och filåtkomsträttigheter etc.

Vi ser kategoribegreppet som ett basredskap som kan utnyttjas inom vitt skilda områden.

In- och utträde, administration

Varje kategori har en eller flera administratörer som tar emot ansökningar om att få gå med i en kategori. Vissa kategorier får vem som vill gå med i.

Begäran kan också initieras från administratören och måste då accepteras eller avslås av användaren. Vissa kategorier tvångsansluter t.ex. alla elever på en kurs.

Konkreta tillämpningar

De konkreta tillämpningar vi f.n. planerar är följande:

(T1) Styrning av kollektiva meddelanden i samband med kurser. Här tänker vi oss tre nivåer:

(1) Akutmeddelanden från lärare eller systemgruppen.

(2) Övriga meddelanden från lärare.

(3) Övrig kommunikation och diskussion lärare-elev, elev-elev.

Läraren skapar (troligen) (1)-meddelanden genom att redigera en viss fil. För (2)- och (3)-meddelanden kan datorpost användas. Meddelandet slussas automatiskt till rätt distributionsmetod - normalt "news" för elever - via kategorisystemet.

Läsning av (1)-meddelanden är tänkt att skötas med ett särskilt program i samband med inloggning. Läsning av "news" ska kunna ske med enkla grafiska läsverktyg.

Vid inloggning får eleven automatiskt information om hur mycket i kursanknutna "news"-möten som är oläst.

(T2) Laddning av s.k. moduler ("modules"-systemet) vid inloggning. Detta styr vilka program som är åtkomliga m.m.

(T3) Begränsning av rätten att logga in på vissa datorer.

Peter SvanbergNumero utkommer på fredagar, presstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till Numero, Nada, KTH, 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland Nadapostfacken).

En typografiskt sämre version av Numero kan läsas i "netnews" på KTH i mötet "nada.numero". Man kan även på begäran få den texten skickad till sig via datorpost

Ibland refereras till "Numeropärmen". Det är en pärm som finns i Nadakorridorens fikarums bokhylla.

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig ut- givare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.