Numero 16

fredag 29 april 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Flyttnytt, institutionskollegium

För dig som redan nu vill börja packa finns några flyttlådor i ett förråd på IPLab. Vi flyttansvariga kommer att träffa Bo Jalkelöv, som håller i flytten från KTH:s sida i nästa vecka. Efter det mötet kommer vi att skriva ett utförligare flyttinfo.

Boka redan nu in den 6 juni - nationaldagen - för institutionskollegium och picknick. Då har den första flytten redan påbörjats och ännu mer information kan lämnas.

Ingrid

Om nyregistrering av forskarutbildningskurser

Rutinen för registrering av nya kurser i forskarutbildningen har ändrats i samband med KTHs omorganisation. Nyheter:

* Ny blankett förstås

* Nya kursplaner godkänns av prefekten. Detta är en förenkling mot tidigare då alla nya kurser skulle godkännas av UFND.

* Vi väljer kurskod själva (bland lediga koder inom de serier som tilldelats oss). Tidigare gjorde administrationen detta.

Nya blanketter finns hos mig, liksom information om lediga koder.

Ann Bengtson

Gamla Nadamiljöer försvinner - fotografera innan det är för sent!

Jämt när det görs någon förändring i miljöer som jag berörs av försöker jag se till att dokumentera hur det såg ut innan man började ändra. Det kan gälla allt från någon liten ommöblering hemma till att man river hus eller ändrar vägar.

Visst vore det tråkigt om vi i framtiden inte kunde gå tillbaka och se lite av hur det såg ut förr på Nada, både för oss som var med och nytillkommande?

Om du håller med mig om det och har en kamera - ta med den till jobbet och fotografera! Du kan få ersättning för filmkostnader ("i rimlig omfattning") från Nada. Framkallning och kopiering kan göras på Mediateknik. Skynda på, för snart blir det sommaravfolkning och flytten börjar.

Det kommer att gå omkring en fotograf och fotografera vissa miljöer men det blir långtifrån alla, och blir förmodligen bilder av mer officiell typ. Vi behöver också vardagsbilder, fikarumsbilder, personbilder... Hellre en miljö dokumenterad med flera bilder än med ingen - vi får ingen mer chans. Fota på!

Peter Sv.

Hans Riesel

...fyller 65 år, har jobbat på KTH, NADA i 30 år, går i pension om man kan tro´t.

Detta kommer att firas med en trädgårdsfest den 28 maj från klockan 2 på eftermiddagen. Du som är intresserad av att deltaga i hyllningarna bör kontakta mig.

Ingrid

Systemgruppsäventyr

Som eventuellt märktes var nästan hela Systemgruppen på planeringskonferens under tisdag och onsdag. Det var konferens i Värtahamnshotell följt av en dygnslång utflykt med konferens fram och tillbaka till Åbo.

Resan var inte helt odramatisk, vilket följande snabbt ihopsnickrade pekoral försöker skildra. (Mikael Wiehes Titanic-låt är närmast oundviklig, och kan man originaltexten blir det roligare.)

(Vers:)

Det började med ett rykte om sjunde däck
Det fyllde oss mer med undran än med skräck
Vi förstod inte riktigt vad som hänt, vad det var som blitt satt i brand
Man sade till oss att man hade hela situationen i sin hand

(Vers:)
Vi hade hytter på detta omtalade däck
Snart gick vi ner för att några saker därur ta väck
Då på tillbakavägen hörde vi hur det sprakade i ett rum
Här va' visst elden, men inte nån brandman och inget snabbsläckande skum

(Refräng:)
Vi sprang och larmade om var brandhärden nu fanns
Det kändes lite viktigt och snart fanns där brandsläcksfolk till hands
Vi kanske räddade stora delar av däck sju
Sen hände en massa mer, men jag orkar ej längre nu

Peter Sv.

Datalogivideo i Uppsala

CSD has bought a new bunch of videos where prominent computer scientists present their favorite subjects. The videos will be shown in the "aula" here at Polacksbacken (the big room behind the restaurant). The presentations are about 1 hour each. Everyone is welcome.

(Reds. anm.: Redan passerade datum har tagits bort.)

Wednesday 4/5 13.15, Guy L. Steele Jr.: Data Parallel Algorithms

Tuesday 10/5 13.15, John Hennessy: Scalable Multiprocessors and the DASH Approach

Friday 13/5 13.15, Richard Karp: NP-Complete Problems

Tuesday 17/5 10.15, Dr. John Backus: Function Level Programming and the FL Language

Friday 20/5 13.15, Donald E. Knuth: Computer Musings: The Associative Law, or the Anatomy of Rotations in Binary Trees

Henrik Arro, CSD, Uppsala

Exjobbsseminarium: Objektoberoende applikationer?; Erfarenhetsdatabas

Exjobbsseminarium i datalog äger rum på tisdag (3 maj) kl. 15.15 i sal E7 (Lindstedtsv. 17).

Jens Apelgren, D-90: Objektoberoende applikationer? Arbetet är utfört vid Datalaget i Växjö AB. Handledare: Kjell Lindqvist.

Henrik Bauge, D-89: Erfarenhetsdatabas Arbetet är utfört vid Digital Equipment Services. Handledare: Serafim Dahl.

Två högskolelektorat i datorteknik vid Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet utlyses två högskolelektorat i datorteknik. Tjänsterna är placerade vid institutionen för datorteknik. Sista ansökningsdag är 16 maj. Numeropärmen 94.053.

Nummeseminarium: Några numeriska tekniker för akustisk vågutbredning

Sven Ivansson och Ilkka Karasalo, FOA, håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik måndagen den 9 maj kl. 15.15 i Balsalen, rum 359D (Lindstedsv. 5, 2tr.).

Abstract

Numerisk modellering av ljudvågors utbredning är av grundläggande betydelse i såväl undervattensakustik som seismologi. Vågfältet kan beräknas som en superposition av sina komponenter i frekvens-/vågtalsplanet. För skiktade medier erhålls komponent-vågfälten som lösningar till randvärdesproblem för ODE system, två metoder baserade på FEM resp. "compound matrix"-teknik beskrivs. Fördelarna med adaptiva numeriska metoder för vågfältssyntes och modsökning demonstreras.

Nummeseminarium: Multigrid solution of the stationary Euler and Navier-Stokes equations

Per Lötstedt, Uppsala och SAAB i Linköping, håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik måndagen den 16 maj kl. 13.15 i Balsalen, rum 359D (Lindstedsv. 5, 2tr.).

Abstract

The steady state solutions of the compressible Euler and Navier-Stokes equations are computed by the multigrid algorithm with Krylov subspace iteration, such as Runge-Kutta time-stepping and GMRES, as relaxation methods. A reduction of more than a factor 50 in the number of iterations and more than a factor 10 in the CPU-time is obtained for the Euler equations around 3D wings. An explanation to this speed-up is given. The method has been implemented on a cluster of SGI workstations using PVM. Comparisons are made between the serial implementation of the method on CRAY Y-MP and the parallel version running on the cluster.

Seminarieseriestart: On the general theme of random surfaces, matrix models and QCD

Prof. Ivan Kostov, Service de Physique theorique, Centre d'Eneregie Atomique, Saclay, France, will visit the Department of Mathematics, Stockholm University during the month of May, 1994. Prof. Kostov will give a seminar series on the general theme of random surfaces, matrix models and QCD. First meeting: Thursday May 5 at 10 in room 11, house 5, Mathematics Department, Stockholm University. Everybody wellcome!

Erik Aurell

Matteseminarium: Shell models for 2D turbulence are in statistical equilibrium

Erik Aurell, håller seminarium under ovanstående rubrik på torsdag (5 maj) kl. 15.30 i sal 306, SU-matteinst. (Kräftriket, Roslagsv. 101).

Abstract

Shell models are simple phenomenological models of turbulence. Such models are shown to give for the 2D situation a formal statistical equilibrium as in the approach of Onsager, Hopf and Lee ti ideal hydrodynamics. This is joint work with Andrea crisanti, Giovanni Paladin and Angelo Vulpiani.


Numero utkommer på fredagar, presstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till Numero, Nada, KTH, 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland Nadapostfacken).

En typografiskt sämre version av Numero kan läsas i "netnews" på KTH i mötet "nada.numero". Man kan även på begäran få den texten skickad till sig via datorpost

Ibland refereras till "Numeropärmen". Det är en pärm som finns i Nadakorridorens fikarums bokhylla.

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig ut- givare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.