Numero 15

fredag 22 april 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Gå på "The 3rd European Conference on Computer Vision, ECCV94" i Stockholm den 3-6 maj

CVAP-gruppen anordnar den 3-6 maj The 3rd European Conference on Computer Vision, ECCV94. Konferensen, som hålls på Norra Latin, är det största vetenskapliga evenemanget på området 1994 och något liknande kommer inte att förekomma i Sverige på mycket länge. ECCV, stödd av The European Vision Society, och den IEEE-stödda ICCV alternerar udda och jämna år och kvaliteten på de senaste ECCV-mötena har faktiskt överträffat de s.k. internationella konferenserna. I samband med konferensen hålls dessutom ett antal workshops på KTH med stöd från EU:s ESPRIT-program. Lördagen den 7 maj hålls tre, en om geometriska invarianter, en om inlärningens roll i seende och en om visuella sensorer. Den 1-2 maj är det dessutom en workshop om diffusionsmodeller tillämpade på datorseende.

Konferensen hålls som en enkel session, d.v.s utan parallella föredrag, vilket ger hög kvalitet och ett gott "drag", samtidigt som konkurrensen för att få med ett muntligt bidrag är mycket hög (1 av 5.5 denna gång). CVAP har fått ett mycket gott utfall med 4 muntliga föredrag jämte ett som medförfattare av totalt 58. Två andra svenska föredrag finns, båda från gruppen vid Lunds matematiska institution.

Som helhet är detta ett utomordentligt tillfälle att skaffa sig en uppfattning om vad som pågår inom detta för NADA centrala område. NADA erbjuder sina forskare, forskarstuderande och lärare att deltaga på konferensen och bredda sina kunskaper.

Anmäl dig till Birgit Ekberg-Eriksson på CVAP, tel 6227, datorpost <birgit@bion.ktk.se>.

Varför gå över ån och hämta vatten när vi har det bästa här?

Ingrid och Jan-Olof

FAX-försättsblad

Vi har nu gjort nya försättsblad till faxen. Använd inga gamla längre. Bibi har kopierat upp en stor upplaga av de nya. Även till faxen på CVAP ska nya försättsblad användas.

Ingrid

DN-artikel om SANS

...publicerades den 19 april (sida B2). Bifogas pappers-Numero. Numeropärmen 94.050.

KTH in your pocket - 1994

KTH:s forskarkatalog har kommit ut under titeln "KTH in your pocket -1994" A guide to research projects at The Royal Institute of Technology.

Jag har några exemplar. Säg till mig om du är intresserad av att få ett exemplar. Den är på 454 sidor och innehåller korta beskrivningar över KTH, fakulteterna och institutionerna samt information om många forskningsprojekt på KTH. NADA upptar 25 sidor.

Ingrid

Miljöstrategisk forskning - MISTRA

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning - MISTRA - vill ha förslag till forskningsprogram. Inriktning och uppläggning framgår av en "Invitation to Propose Research Programs" som finns i Numeropärmen 94.052.

NFR-stipendier till journalister, författare och forskare

NFR utlyser sex stipendier till journalister, författare och forskare för att utveckla nya kontaktvägare mellan massmedia och forskning. Sista ansökningsdag måndagen den 2 maj. Numeropärmen 94.051.

Medel för tvärvetenskapliga kurser i forskarutb.

SU-institutioner inbjuds att ansöka om medel för tvärvetenskapliga kurser i forskarutbildningen. Fakultetsnämnden har avsatt 155 000 kr för ändamålet för 94/95.

Sista ansökningsdag onsdagen den 4 maj. Numeropärmen 94.049.

Diskret matte-seminarium: k av varje sort-problemet

Svante Linusson, KTH, håller seminarium i diskret matematik under ovanstående rubrik torsdagen den 5 maj kl. 15.15-16.15 i rum 13.08, matteinst., KTH (Fiskartorpsvägen 15A, 1/2 tr, t.h.).

Resume

Betrakta följande problem: Man är given en lista på $n$ tal i ${\Bbb R}$ och vill avgöra om varje tal i listan förekommer minst $k$ ggr. Det finns en algoritm som avgör problemet på tid $C*n\log_3 (n/k)$. Med hjälp av Björner-Lovász metod kommer jag att visa att ett linjärt beslutsträd som avgör frågan måste ha djup minst $(1-\epsilon)n\log_3(n/k)$ Detta sker via uppskattningar av Möbiusfunktionen för ett partitionslattice med förbjudna blockstorlekar. Det visar sig att metoden i själva verket löser ett mer generellt problem.

A. Björner och J. Håstad

SANS-seminarium: Biological Sequence Analysis with Artificial Neural Networks: Predictive Recognition of Secretory Signal Peptides

Henrik Nielsen, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (27 april) kl. 13.15 i SANS bibliotek (Lindstedtsv. 17, 1 tr.).

Abstract

Secretory proteins contain a leader sequence - the signal peptide - serving as a signal for translocating the protein across a membrane. During translocation, the signal peptide is cleaved from the rest of the protein. Artificial neural networks have been trained to recognise the cleavage sites of signal peptides directly from the amino acid sequence.

The problem can be presented to the network in two different ways: (a) to recognise cleavage sites from non-cleavage sites, or (b) to recognise positions within the signal peptide from positions after the cleavage site. The trained networks are able to locate the cleavage site correctly in 60 - 80 % of the sequences in a non-homologous test set, depending on the source of the data.

The neural networks have been compared to the simpler weight matrix method, where the weights are found by simple statistics rather than training. Weight matrices perform only slightly worse than networks at (a); but are practically unable to solve (b).

Currently, networks trained on signal peptides are being applied to sequences of non-secretory proteins to investigate their ability of discriminating between different protein types. The goal of the project is to implement the neural network prediction method in an automatic mail server.

The signal peptide project is carried out at Center for Biological Sequence Analysis (CBS) at Department of Physical Chemistry, the Technical University of Denmark; and at Center for Structural Biochemistry (CSB) under Karolinska Institute at NOVUM. Supervisors are Sören Brunak and Jacob Engelbrecht (CBS) and Gunnar von Heijne (CSB).

Seminarium om objektorientering och återanvändbara programkomponenter

Enea Object Technology inbjuder till ett gratis seminarium om objektorientering och industriella programkomponenter fredagen den 29 april kl. 8.30-12.00 i Electrum, Kista.

Innehåll

Återanvändbara programkomponenter:

* Hur kan drömmen om massiv återanvändning bli verklig?

* Vad krävs för att producera återanvändbara programkomponenter?

BON - en objektorienterad metod:

* En metod som är skarvlös

* En metod som stöder återanvändning

Eiffel - ett rent objektorienterat språk:

* Ett språk som från början är riktat mot produktion av komponenter

* Ett språk som löser de flesta problemen kring massiv återanvändning

Exempel:

* Base och Vision - två omfattande komponentbibliotek

* Bench och Build - två objektorienterade utvecklingsmiljöer

Anmälan

Datorpost: <eiffel@enea.se>, fax: 08-638 50 50, brev: Eiffel, Enea Data, Box 232, 183 23 TÄBY.

OBS! Ange namn, företag, telefon, fax, adress och postadress i din anmälan (så underlättar du för oss att registrera dig och dessutom ge ytterligare information).

Jan Erik Ekelof <jan@enea.se>

Vad gäller de där negerbarnen och deras föräldrar...

Som borde framgått av både själva texten i den ursprungliga DN-artikeln och senare artiklar i samma tidning, så handlade det egentligen om att fäder i genomsnitt har fler barn än mödrar (i Kamerun som kanske annorstädes). Så även om varje barn har exakt en far och en mor, så kan fler av dem ha gemensam far än gemensam mor. En kvinna kan, även under de mest produktiva förhållanden, inte framställa mer än lite drygt ett barn om året, medan en s k häradsbetäckare i princip kan göra barn med samtliga oimpregnerade kvinnor inom det område som hans moped kan täcka under samma period. I extremfallet med ett fåtal promiskuösa herrar med starka knän och ärbara kvinnor som bara släpper till en gång, kan genomsnittsfadern ha hundratals gånger fler barn än genomsnittsmodern.

Alltså skulle då vasektomi på de k mest energiska männen kunna antas ha en större effekt på barnafödandet än motsvarande operation på samma antal kvinnor, oavsett hur promiskuösa dessa senare är. DOCK, får man notera att det ovanstående förhållandet implicerar att det finns en massa frustrerade karlar som aldrig får till det och skulle man topphugga (eller vad man ska kalla det...) manspopulationen skulle då denna spermiereserv kunna träda till istället, så det är inte helt klart om en kampanj av den typen skulle leda till bestående resultat.

Lite mer seriöst kan konstateras att undersökningar som beskrivits i Scientific American för några nummer (hoppsan) sedan ger vid handen att om man talar om att preventivmedel finns och gör dessa tillgängliga för alla (= skänker bort dem till de fattigaste), så rasar nativiteten som en JAS i motvind oavsett kulturell bakgrund hos befolkningen för övrigt. Därmed inte sagt att inte alfabetisering och jämställdhetsarbete skulle vara bra också.

kai (som fyllt sin ZPG-kvot på ett barn per förälder)

Diskret matte-seminarium: Tuttepolynomet, sökning på djupet, och delningar av simpliciala komplex

Bruce Sagan, håller seminarium i diskret matematik under ovanstående rubrik på torsdag (28 april) kl. 15.15-16.15 i rum 13.08, matteinst., KTH (Fiskartorpsvägen 15A, 1/2 tr, t.h.).

Resume: En av de viktigaste kvantiteterna förenade med en graf $G$ är Tuttepolynomet, $t_G$, en generalisering av det kromatiska polynomet. Specialfall av $t_G$ räknar objekt förenade med $G$: delgrafer, spännande träd, acykliska orienteringar, osv. Vi bevisar att, genom delningar av några simpliciala komplex, kan man ge kombinatoriska bevis av dessa resultat. Man använder sökning på djupet (DFS) för att hitta delningarna.

A. Björner och J. Håstad

PDC-seminarium: Carabas a synthetic aperture radar

Lars-Erik Andersson, Magnus Herberthson and Per-Olof Froelind, Foa and LiTH, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (27 april) kl. 14.00-16 i sal E4 (Lindstedtsv. 5).

Abstract

Cararbas is a new airborne synthetic aperture radar system which operates in the lower frequency of the VHF-band. This gives the system a good ability to penetrate vegetation and also to some extent ground. The seminar concentrates on the mathematical and computational problems involved.

The carabas system is presented from a general perspective at Militärhögskolan, Valhallavägen 117 the same day 9.30-12.00. For the seminar at MHS you have to register in advance to Christine Åberg 08-782 46 50 fax: 08-782 6582.

Fotboll

Stians Torpeder har nu spelat sin första match för säsongen, och därmed inlett cupspelet. Cupen består av fem spelomgångar och omedelbart efter den följer seriespelet.

Motståndarna i torsdags hette Lloyd FC och bjöd ett jämnt motstånd, vilket också syns i slutresultatet, 2-2.

För att vara första matchen för säsongen och inga träningar hunnit genomföras får NADAs Torpedlag god kritik. Inga dundertabbar, men heller inga hjältedåd. Många målchanser, kanske lite liten utdelning, men i det stora hela, som sagt, med beröm godkänt.

För Numero: Börje Heed, Radiosporten

Datalogiseminarium: Two Views of Tabulation in Parsing

Bernard Lang, INRIA, håller seminarium under ovanstående rubrik fredagen den 29 april kl. 13.15 i rum 1357, Polacksbacken, Uppsala.

Abstract

Tabulation in Context-Free parsing has now been a widely analyzed problem, from the early CKY algorithm, to Earley's algorithm, to the more recent optimized versions based on explicit compilation into push-down automata using techniques developed for deterministic parsing. These developments, under various guises, have been essentially based on a dynamic programming paradigm. This view is essential for two reasons: it generalizes nicely to the evaluation of logic programs as first shown by Pereira and Warren in 1983, but it can also extend to more sophisticated variants of dynamic programming, for example to handle stochastic grammars. However, there is another complementary view of tabular parsing, as intersection with regular sets. This view, more recent though based on older results, gives a simple understanding of ill-formed input parsing techniques. Furthermore, it extends very naturally to a variety of non context-free formal languages, some of which (e.g. TAG) have practical applications.

Speaker profile

Bernard Lang is a Senior Investigator (Directeur de Recherche) at INRIA (Rocquencourt), where he leads the ChLoE project which studies compilers, logic programming and programming environments. His interests have concerned programming environments, programming languages design and implementation, software engineering, logic programming, and parsing technology for both programming and natural languages.

Jonas Barklund <jonas@csd.uu.se>Numero utkommer på fredagar, presstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till Numero, Nada, KTH, 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland Nadapostfacken).

En typografiskt sämre version av Numero kan läsas i "netnews" på KTH i mötet "nada.numero". Man kan även på begäran få den texten skickad till sig via datorpost

Ibland refereras till "Numeropärmen". Det är en pärm som finns i Nadakorridorens fikarums bokhylla.

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig ut- givare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.