Numero 14

15 april 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Inst. för numerisk analys och datalogi, KTH.


Internet jätte-inne

Publiciteten kring Internet bara ökar! Häromdan var TV2:s Rapport här för att demonstrera och intervjua om bl.a. datorpost med ljud och bild. Inslaget har inte sänts ännu - kanske visas det ikväll.

Red.

Wiley-representant på komp.f.

En representant för bokförlaget John Wiley & Sons Ltd finns på kompendieförmedlingen måndag-tisdag (18-19 april) mellan kl. 11 och 14. I Numeropärmen 94.047 finns ett häfte med de titlar som visas.

Kom och välj!

Torsdagen den 28 april kl. 13.00 i Balsalen, rum 359D (Lindstedsv. 5, 2tr.) hålls valmöte för att välja doktorandrepresentanter i institutionsstyrelsen.

Alla NADA-doktorander är välkomna!

Gunilla Efraimsson, tel 6266

"Livslångt lärande"

...är rubriken på ett häfte som beskriver alla fort- och vidareutbildningar på KTH. Numeropärmen 94.048.

Pappaankan i DN

DN: Män har fler barn än kvinnor! Det beror på att männen är fertila under längre tid av livet och ofta har flera fruar under sin livstid. I Kamerun har genomsnittsmannen åtta barn men genomsnittskvinnan bara fyra.

HE: Logiskt omöjliga påståenden! Det genomsnittliga barnantalet är lika för könen och genomsnittliga antalet partner likaså.

KS m fl: Man kanske inte räknar genomsnitt för alla män utan bara för en viss grupp, t ex dom som uppnår vuxen ålder.

HE igen: Kanske det, men "genomsnittsmannen" låter som om det gällde ett genomsnitt för hela befolkningen. En bättre förklaring skulle vara att männens fyra extrabarn har tillkommit i grannlandet Tchad (och att därmed den tchadska statistiken är omvänd). Men den allra bästa förklaringen står Johan Håstad för och den låter som en gubbsjuk dagdröm (förlåt Johan!).

JH: Kameruns befolkning fördubblas vart tjugonde år, därför finns det dubbelt så många tjugoåringar som fyrtioåringar. Varje fyrtioårs man kan alltså ta sej två tjugoåriga fruar och avla fyra barn med varje!

Henrik E

Diskret matte-seminarium: Additive sequences of permutations, difference triangle sets and convolutional codes

Zhi Chen, Linköpings universitet, håller diskret matte-seminarium under ovanstående rubrik fredagen den 22 april kl. 15.15-17 i rum 13.08, matteinst., KTH (Fiskartorpsvägen 15A, 1/2 tr, t.h.).

Abstract

Difference triangle sets (DTS) have a number of different applications. Convolutional self-orthogonal codes (CSOC) were first introduced by Massey. A construction based on DTS was proposed by Robinson and Bernstein. Perfect systems of difference sets (PSDS) are good DTS. Additive sequences of permutations (ASP) were used to construct PSDS by Kotzig and Turgeon, Rogers, Wild, etc. ASP and other methods are used to construct DTS and thus CSOC in this talk. New results and examples are also presented.

A. Björner och J. Håstad

Stefans måndagsseminarium i E4

Måndagsseminariet på måndag (18 april) äger rum i sal E4 (Lindstedtsv. 5), oavsett vad som stod i förra veckans Numero. (Se även kalendariet och den inbjudan som bifogas pappers-Numero.)

Seminarium i objektorienterad teknologi

Grady Booch, Chief Scientist på Rational Software Corporation, håller under ovanstående rubrik torsdagen den 21 april kl. 13.00-16 i MIC:s aula, Uppsala (Matematiskt-informationsteknologiskt centrum, Polacksbacken). Förhandsanmälan! (Se nedan.)

Grady Booch, är den kanske mest välrenommerade ledargestalten och pionjären inom den objektorienterade teknologin. Sedan början på 80-talet har Grady Booch producerat ett mycket stort antal böcker och artiklar i ämnet. Det senaste alstret som beskriver den så kallade Booch-Metoden, en grafisk notation och process för objektorienterad analys och design, har sålts i över 100 000 exemplar och torde vara en av de mest spridda OOA/OOD metoderna i alla kategorier.

I samarbete med Institutionen för Datorteknik på Uppsala Universitet bjuder Rational in både universitetsfolk och näringsliv till ett seminarium med Grady Booch. Seminariet kommer att avhandla den senaste utvecklingen inom Booch-Metoden men framför allt också redogöra för en rad andra aspekter kring den objektorienterade teknologin och hur den tillämpas rent praktiskt idag, såsom:

- When bad things happen to good projects
- Characteristics of a successful project
- The software development process
- The artifacts of a software project
- Strategic and tactical development decisions
- The evolution of software products
- The Micro process
- The Macro process
- The development team
- Management and planning
- Integration and release management
- Reuse
- Testing
- QA and metrics
- Documentation models
- Tools
- User interface design
- Database design
- Real-Time system design
- Legacy System design
Deltagarna på seminariet kommer också att erbjudas stora rabatter på Rational Rose, ett windows-baserat verktyg som stödjer Booch-Metoden.

MIC (Matematiskt-Informationsteknologiskt Centrum) ligger på Polacksbacken i Uppsala. Seminariet är avgiftsfritt men vi uppskattar om ni kan anmäla ert deltagande via email, fax eller telefon.

Anmälan sker till:

E-mail: helenap@docs.uu.se

Tel: 018 - 18 30 21

Fax: 018 - 55 02 25

Hur man hittar till Polacksbacken

Polacksbacken ligger i södra delen av Uppsala, DoCS håller till där liksom ett antal institutioner vid Uppsala universitet. Tidigare huserade S1 i lokalerna. Aulan ligger i mitten av området, i samma hus som lunchrestaurangen "Rullan". Mer reseinfo i Numeropärmen 94.046.

Mats Kindahl <matkin@Kay.DoCS.UU.SE>