Nada

Instruktioner för kursutvärdering i WWW på Nada med hjälp av ACE version 1.1

Denna instruktion beskriver hur man lägger upp en ny kursutvärdering i WWW med hjälp av ACE.

Börja med att logga in på s-shell.csc.kth.se och ge nedanstående kommandon där.

Om du är med i AFS-gruppen teach:all (vilket alla kursledare på Nada är) så kan du själv skapa en utvärderingskatalog genom att skriva två kommandon enligt följande exempel (andra raden är mycket lång).

module add ace
ace -create -name 'Numeriska metoder, grundkurs 2 för F' -number 2D1240 -email gerd@nada.kth.se numf96


Detta skapar en kursutvärderingskatalog med namnet numf96 för kursen med namnet Numeriska metoder, grundkurs 2 för F, kursnumret 2D1240 och lärararens datorpostadress gerd@nada.kth.se.

Om du får något felmeddelande eller inte är med i AFS-gruppen teach:all så får du be Viggo Kann (viggo@nada.kth.se) att lägga upp en katalog för din kurs. Viggo måste i så fall få veta

Kursutvärderingskatalogen kommer att skapas under

~www/kurser/utvardering

Kursen som skapades i exemplet ovan får alltså kursutvärderingskatalogen

~www/kurser/utvardering/numf96

I katalogen finns filen form.tcl som innehåller en uppsättning kursutvärderingsfrågor. Filen inleds med en beskrivning av frågetyper mm. I Emacs kan du byta ut och lägga till frågor som du vill. Det är mycket viktigt att du håller dig strikt till syntaxen och till exempel inte lägger in en radbrytning mitt i en rad. Felmeddelandena från ACE är nämligen inte tydliga eller lättförståeliga.

I underkatalogen html finns filerna form-prologue.html och form-epilogue.html med frågeformulärets inledande respektive avslutande meningar. Du kan ändra formuleringar om så önskas.

I underkatalogen html finns också filen get-form.html. Flytta innehållet i denna fil till lämplig plats i mhtml-filen (eller html-filen) för kursens hemsida eller till annat dokument där informationen om kursutvärderingen och tryckknappen för "Hämta formulär" ska finnas.

Skriv

module add ace
ace -compile kurskatalognamn


för kompilering (vilket gör att formulärhämtningen går snabbt). Om du ändrar i form.tcl eller html-filerna måste du komma ihåg att kompilera igen.

Kommandot module add ace gör bara att du får tillgång till programmet ace. Efter det kan du också ge kommandot man ace för att få se hela dokumentationen av ace.

Allt är nu klart och kursutvärderingen kan genomföras.

Enkätsvaren hamnar i underkatalogen replies. Sammanställningen av svaren görs med

ace -summary -o utfil.html kurskatalognamn

där du sätter önskat namn på utfilen.

Om en fråga i form.tcl angetts med -name, t ex

exclusive -name ass "Vilken ass har du varit hos mest?" ...

så kan du med väljaren -condition sammanställa svaren enbart för dem som uppfyller begärt villkor (t ex varit hos ass nr 2):

ace -summary -o utfil.html -condition '$ass == 2' kurskatalognamn

(Notera att apostroferna ' och ' hindrar kommandotolken att expandera $ass innan ace får se argumentet.)

Testa gärna kursvärderingen själv några gånger och gör en sammanställning så att du ser att det fungerar. Plocka sedan bort dina svarsfiler från replies-katalogen innan den riktiga kursutvärderingen görs. På replies-katalogen ska nämligen bara äkta kursutvärderingssvar ligga; inte heller andra filer eller kataloger får ligga i replies-katalogen, för då blir statistiken felaktig.

Mer information om ace finns under katalogen ~www/kurser/ace1.1/doc. Du kan få instruktioner på engelska med kommandot man ace (efter att ha skrivit module add ace förstås) eller skriva ut svenska instruktioner på skrivaren med

lpr ~www/kurser/ace1.1/doc/ace-svenska.ps

WWW-kursutvärderingen (ACE) har utvecklats på Nada av Harald Winroth.

^ Upp till Nadas ingångssida.


Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 7 mars 2016
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>