Visualisering, påbyggnadskurs, 6 hp / 4 poäng (BT3140)

för matematisk-datalogiska linjens inriktningen mot beräkningsteknik och för fristående kurs


Kursen samläses med KTH-kursen DD2257 Visualisering, 6 hp / 4 poäng.

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Schema inför kursomgången vt 08 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2008

Kursledare: Lars Kjelldahl , tel. 790 81 59, datorpost lassekj@nada.kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2007-07-08 <svl-su@nada.kth.se>