Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar, påbyggnadskurs, 4 poäng (BT3160)

för matematisk-datalogiska linjens inriktningen mot beräkningsteknik och för fristående kurs


Kursen samläses med KTH-kursen 2D1264 Parallella datorberäkningar för storskaliga problem, del 1, 4 poäng.

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Schema inför kursomgången vt 07 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2007

Kursledare: Michael Hanke , tel. 790 62 78, datorpost hanke@nada.kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2006-07-11 <svl-su@nada.kth.se>