Tillämpade numeriska metoder fk, 9 hp / 6 poäng

för matematisk-datalogisk linje åk 3, inriktningen mot beräkningsteknik, och för fristående kurs


Kursen samläses med
 • KTH-kursen DN2251 Tillämpade numeriska metoder III, 9 hp / 6 poäng.

  The aim of the course is hands-on knowledge of use, analysis and implementation of advanced numerical methods for problemsolving in the areas: numerical linear and non-linear algebra. problems involving ordinary and partial differential equations, estimation of parameters in linear and nonlinear models, approximation.


  Formell beskrivning för linjestudenter, dvs. texten i kursplanen.

  Kursplan för tillämpade numeriska metoder fk på fristående kurs.

  Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
  LadokkodMomentnamnPoäng
  TNTETillämpade numeriska metoder, tentamen3
  TNLATillämpade numeriska metoder, laborationer2
  TNHETillämpade numeriska metoder, hemuppgifter1

  Schema inför kursomgången ht 07 finns här.
  Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

  Aktuell/nästa kursomgång: ht 2007

  Senaste vt-kursomgång: vt 2007

  Kursledare:
  Lennart Edsberg, tel. 790 81 19, datorpost edsberg@nada.kth.se


  ^ Upp till Nadakurslista, SU.
  Senast ändrad 2007-07-06 <svl-su@nada.kth.se>