Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar, påbyggnadskurs, 3 hp / 2 poäng (BT3180)

för matematisk-datalogiska linjens inriktning mot beräkningsteknik och för fristående kurs


Kursen samläses med KTH-kursen SG2213/5C1213 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar, 3 hp / 2 poäng.

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Schema inför kursomgången vt 08 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2008

Kursledare:
Meddelas senare.


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2007-07-06 <svl-su@nada.kth.se>