TGO, Teoretiska grunder för objektorientering, 7,5 hp / 5 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 3, datalogiinriktningen, samt för fristående kurs


Objektorienterade programspråk och designspråk som Java/UML har en stor och kraftfull konstruktionsrepertoar som ska klara både små enanvändartillämpningar och stora distribuerade enterprisetillämpningar. För att kunna utnyttja dessa språk till fullo är det bra att ha abstrakta och språkoberoende modeller för vad konstruktionerna betyder.
Kursen tar upp en mängd objektorienterade konstruktioner och deras abstrakta modeller, bland annat Floyd-Hoarelogik, processalgebra, abstrakta datatyper och typteori.

Kursen samläses med KTH-kursen DD2455, Teoretiska grunder för objektorientering (TOO) 7,5 hp / 5 poäng.


Formell beskrivning för linjestudenter, dvs. texten i kursplanen.
Kursplan för teoretiska grunder för objektorientering fk på fristående kurs.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
TGOTTeoretiska grunder för objektorientering, tentamen4
TGOHTeoretiska grunder för objektorientering, hemuppgifter1

Schema inför kursomgången vt 08 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 07/08 finns här.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2008

Kursledare: Karl Meinke , tel. 790 63 40, datorpost karlm@nada.kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2007-07-06 <svl-su@nada.kth.se>