Strömningsmekaniska beräkningar, påbyggnadskurs, 5 poäng (BT3170)

för matematisk-datalogiska linjens inriktning mot beräkningsteknik och för fristående kurs


Kursen samläses med KTH-kursen 5C1212 Strömningsmekaniska beräkningar, 5 poäng.

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Schema inför kursomgången vt 07 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2007

Kursledare:
Meddelas senare.


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2006-07-11 <svl-su@nada.kth.se>