PSDDF, Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning, 3 hp / 2 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 3 (speciellt datalogiinriktningen och inriktningen mot beräkningsteknik), biomatematiklinjen åk 3 (speciellt datalogiinriktningen) samt för datalogi fk II


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)
Formell beskrivning för studenter på matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning, dvs. texten i kursplanen.
Kursplanen för studenter i beräkningsteknik.
Kursplanen för studenter på biomatematiklinjen, samt på matematisk-datalogiska linjen, andra inriktningar än datalogiinriktningen och inriktningen mot beräkningsteknik.
Kursplan för datalogi fk II på fristående kurs.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
PSDDPraktisk svenska med datorstödd dokumentframställning2

Kursen ges ej lå 07/08 p.g.a. för få kursanmälningar. Studenter som skulle ha läst PSDDF inom ramen för Datalogi fk II får därför vänta med detta moment till ht 08.

Senaste kursomgång: ht 2006

Kursledare
DDF: Caroline Nordquist , tel. 790 91 07, datorpost caroline@nada.kth.se
PrSv: Språkkonsult Monica SöderlundKursanalyser:

 • Vårterminen 1998
 • Vårterminen 1999
 • Vårterminen 2000
 • Vårterminen 2001
 • Vårterminen 2002
 • Vårterminen 2003
 • Vårterminen 2004
 • Höstterminen 2004
 • Höstterminen 2005
 • Höstterminen 2006
  ^ Upp till Nadakurslista, SU.
  Senast ändrad 2007-07-03 <svl-su@nada.kth.se>