PROJ, Projektarbete, 6 hp / 4 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 3, datalogiinriktningen, samt för datalogi fk II på fristående kurs


Kursen samläses fr.o.m. ht 2004 med KTH-kursen 2D1363 (DD1363) Mjukvarukonstruktion (MVK), 12 hp / 8 poäng. (KTH-MVK 12 hp / 8p motsvaras av SUs kurser Mjukvarukonstruktion (MVK) samt PROJ).

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning för linjestudenter, dvs. texten i kursplanen.

Kursplan för datalogi fk II på fristående kurs.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
PROJProjektarbete4

Schema inför kursomgången vt 08 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2008

Kursledare: Rand Waltzman , tel. 790 68 82, datorpost rand@nada.kth.se

Kursanalyser:

  • Vårterminen 1997
    ^ Upp till Nadakurslista, SU.
    Senast ändrad 2008-01-10 <svl-su@nada.kth.se>