PDDP, Programdeklarationer och deklarativ programmering, 3 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 3, datalogiinriktningen


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)
Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
PDDPProgramdeklaration och deklarativ programmering3

Aktuell/nästa kursomgång: vt 1997

Kursledare: Karl Meinke , tel. 790 63 40, datorpost karlm@nada.kth.se

Kursanalyser:

  • Vårterminen 1997
    ^ Upp till Nadakurslista, SU.
    Senast ändrad 1997-10-03 <svl-su@nada.kth.se>