OOP2, Objektorienterad programmering II, 5 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 2, datalogiinriktningen, samt för datalogi gk II på fristående kurs


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)
Formell beskrivning för linjestudenter, dvs. texten i kursplanen.

Kursplan för datalogi gk II på fristående kurs.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment för linjestudenter:
LadokkodMomentnamnPoäng
TNTATentamen3
LABBLaborationer2

och i följande moment för studenter på fristående kurs:
LadokkodMomentnamnPoäng
TNT2Tentamen, del 23
LBO2Laborationer, del 22

Till och med lå 96/97 Ladok-rapporterades kursen i följande moment för linjestudenter:
LadokkodMomentnamnPoäng
MUNTMuntlig examination2
LABOLaborationer3

och i följande moment för studenter på fristående kurs:
LadokkodMomentnamnPoäng
MUN2Muntlig examination, del 22
LAB2Laborationer, del 23

Schema inför kursomgången vt 99 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 98/99 finns här.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 1999

Kursledare: Karl Meinke , tel. 790 63 40, datorpost karlm@nada.kth.se

Kursanalyser:

  • Vårterminen 1997
  • Vårterminen 1998
  • Vårterminen 1999
    ^ Upp till Nadakurslista, SU.
    Senast ändrad 2001-03-27 <svl-su@nada.kth.se>