OOP1, Objektorienterad programmering I, 5 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 2, samt för datalogi gk II på fristående kurs


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)
Formell beskrivning för studenter på matematisk-datalogiska linjen, dvs. texten i kursplanen.

Kursplan för datalogi gk II för biomatematiklinjen och fristående kurs.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment för linjestudenter:
LadokkodMomentnamnPoäng
TENTTentamen1
MUNTMuntlig examination2
LABOLaborationer2

och i följande moment för studenter på fristående kurs:
LadokkodMomentnamnPoäng
OOPTObjektorienterad programmering, tentamen1
OOPMObjektorienterad programmering, muntlig examination2
OOPLObjektorienterad programmering, laborationer2

Schema inför kursomgången vt 07 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 06/07 finns här.

Ändring i examinationen av laborationerna vt 2007
Åren 2001-2006 har labdelen av kursen examinerats med sex laborationer. Inför kursomgången 2007 utgår laboration nr 6. Detta medför att laboration nr 6 även, retroaktivt, utgår för kursomgångarna 2001-2006. Studenter som följt kursen dessa år behöver därför endast göra laboration nr 1-5 för att bli godkända på laborationsmomentet.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2007

Kursledare: Kjell Lindqvist , tel. 790 62 76, datorpost kjellq@nada.kth.se

Kursanalyser:

  • Vårterminen 1997
  • Vårterminen 1998
  • Vårterminen 2001
    ^ Upp till Nadakurslista, SU.
    Senast ändrad 2007-03-21 <svl-su@nada.kth.se>