OAD, Objektorienterad analys och design, 5 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 3, datalogiinriktningen, samt för datalogi fk I på fristående kurs


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)

Till och med läsåret 98/99 fanns kursen Objektorienterad programmering II, 5 poäng, som är var nästan identisk med OAD.


Formell beskrivning för linjestudenter, dvs. texten i kursplanen.
Kursplan för datalogi fk I på fristående kurs.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
OADTObjektorienterad analys och design, tentamen3
OADLObjektorienterad analys och design, laborationer2

Schema inför kursomgången ht 03 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 03/04 finns här.

Aktuell/nästa kursomgång: ht 2003

Kursledare: Johan Glimming , tel. 790 92 89, datorpost glimming@nada.kth.se

Kursanalyser:

  • Höstterminen 2000
  • Höstterminen 2001
  • Höstterminen 2002
    ^ Upp till Nadakurslista, SU.
    Senast ändrad 2003-06-30 <svl-su@nada.kth.se>