Numeriska algoritmer för parallelldatorer, fördjupningskurs, 4 poäng (BT4010)

för matematisk-datalogiska linjens inriktning mot beräkningsteknik och för fristående kurs


Kursen samläses med KTH-kursen 2D1285 Numeriska algoritmer för parallelldatorer, 4 poäng.

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen ges inte läsåret 06/07.

Senaste kursomgång: vt 2005


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2006-07-11 <svl-su@nada.kth.se>