NTMGK, Numerisk och tillämpad matematik grundkurs, 15 hp / 10 poäng (BT2030)

för matematisk-datalogiska linjen åk 2, samt för fristående kurs


Här får du lära dig att känna igen och för hand och med dator, lösa olika numeriska standardproblem. Du får förståelse för de grundläggande idéerna i numerisk matematik och du får fördjupa och konkretisera dina tidigare matematikkunskaper. Efter genomgången kurs kommer du att ha en matematisk-numerisk verktygslåda användbar för tillämpningar, och du kommer att ha erfarenhet av matematiska modeller från olika tillämpningar.

Fortlöpande under kursen kommer din förmåga att arbeta med matematiska och numeriska verktyg att byggas upp genom arbete med uppgifter som redovisas på olika sätt; individuellt, gruppvis, muntligt, skriftligt, förberett, oförberett, valfritt, obligatoriskt. Du får under kursen öva upp din förmåga till kommunikation i liten och stor grupp.


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
TNTATentamen9 hp / 6 p
LAB1Laborationer, del 13 hp / 2 p
LAB2Laborationer, del 23 hp / 2 p

Schema inför kursomgången ht 07 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 07/08 finns här.

Aktuell/nästa kursomgång: ht 2007

Kursledare: Bengt Lindberg , tel. 790 71 44, datorpost bengtl@nada.kth.se

Kursanalyser:

 • Höstterminen 1997
 • Höstterminen 1998
 • Höstterminen 1999
 • Höstterminen 2000
 • Höstterminen 2002
 • Höstterminen 2003
 • Höstterminen 2004
  ^ Upp till Nadakurslista, SU.
  Senast ändrad 2007-07-06 <svl-su@nada.kth.se>