MVK, Mjukvarukonstruktion, 6 hp / 4 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 3, datalogiinriktningen,
samt för datalogi fk II på fristående kurs


Kursen samläses fr.o.m. ht 2004 med KTH-kursen 2D1363 (DD1363) Mjukvarukonstruktion (MVK), 12 hp / 8 poäng. (KTH-MVK 12 hp / 8p motsvaras av SUs kurser MVK samt Projektarbete (PROJ)).

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning för linjestudenter, dvs. texten i kursplanen.

Kursplan för datalogi fk II på fristående kurs.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
MVKÖMjukvarukonstruktion, övningsuppgifter4

Till och med lå 03/04 Ladok-rapporterades kursen i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
MVKTMjukvarukonstruktion, tentamen2
MVKPMjukvarukonstruktion, projektplanering2

Schema inför kursomgången ht 07 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: ht 2007

Kursledare: Rand Waltzman , tel. 790 68 82, datorpost rand@nada.kth.se

Kursanalyser:

  • Vårterminen 1998
  • Vårterminen 1999
  • Vårterminen 2000
  • Vårterminen 2001
  • Vårterminen 2002
    ^ Upp till Nadakurslista, SU.
    Senast ändrad 2007-07-05 <svl-su@nada.kth.se>