Matematiska modeller, analys och simulering, del 2, påbyggnadskurs, 7,5 hp 5 poäng (BT3120)

för matematisk-datalogiska linjens inriktning mot beräkningsteknik och för fristående kurs


Kursen samläses med KTH-kursen DN2269 Matematiska modeller, analys och simulering, del 2, 7,5 hp / 5 poäng.

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen ges inte läsåret 07/08.

Senaste kursomgång: vt 2006

Kursledare: Anders Szepessy , tel. 790 67 42, datorpost szepessy@nada.kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2007-07-06 <svl-su@nada.kth.se>