KPLX, Komplexitet, 4 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 3, datalogiinriktningen, samt valfritt moment inom pk/fdk i datalogi för fristående kurs


Kursen handlar om hur man undersöker vilka problem som kan lösas (i rimlig tid) med datorns hjälp, vilka som tar orimligt lång tid och vilka som inte kan lösas med en dator över huvud taget. Du får se olika matematiska modeller för datorer.
Formell beskrivning för linjestudenter, dvs. texten i kursplanen.

Kursplan för påbyggnadskursen på fristående kurs.

Kursplan för fördjupningskursen på fristående kurs.

Kursen examineras genom följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
KPLXKomplexitet4

Aktuell/nästa kursomgång: vt 1997

Kursledare: Mikael Goldmann , tel. 790 68 13, datorpost migo@nada.kth.se

Kursanalyser:

  • Vårterminen 1997
    ^ Upp till Nadakurslista, SU.
    Senast ändrad 1997-06-26 <svl-su@nada.kth.se>