KID, Kooperativ IT-design, AN 9 hp (DA7010)

för masterprogrammet i datalogi, matematisk-datalogiska linjen åk 4, datalogiinriktningen, samt för fristående kurs


Kursen hette tidigare ACPU, Användrarcentrerad programutveckling, 6 poäng. Kursen samläses med KTH-kursen DH2655 Kooperativ IT-design, 9 hp.
(Plats för populärbeskrivning av kursen.)
Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnHp
METOMetodövningar3
PROJProjektarbete6

Kursen ges inte 10/11.

Senaste kursomgång: vt 2010

Kursledare: Ann Lantz , tel. 790 68 17, datorpost alz@nada.kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2010-07-20 <svl-su@nada.kth.se>