Datorsimuleringar inom kemin, påbyggnadskurs, 5 poäng

för matematisk-datalogiska linjens inriktning mot beräkningsteknik och för fristående kurs


Kursen samläses med KTH-kursen 2D1276, Datorsimuleringar inom kemin, 5 poäng.

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen ges ej 01/02.

Senaste kursomgång: ht 2000


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2001-07-12 <svl-su@nada.kth.se>