IMG, Interaktion med grafiska gränssnitt, 4 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 3, datalogiinriktningen, samt för datalogi fk II på fristående kurs


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)
Formell beskrivning för linjestudenter, dvs. texten i kursplanen.

Kursplan för datalogi fk II på fristående kurs.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
IMGGInteraktion med grafiska gränssnitt4

Aktuell/nästa kursomgång: vt 1997

Kursledare: Serafim Dahl , tel. 790 62 76, datorpost serafim@nada.kth.se

Kursanalyser:

  • Vårterminen 1997
    ^ Upp till Nadakurslista, SU.
    Senast ändrad 1997-10-03 <svl-su@nada.kth.se>