Introduktion till högprestandaberäkningar, påbyggnadskurs, 7,5 hp / 5 poäng (BT3110)

för matematisk-datalogiska linjens inriktning mot beräkningsteknik och för fristående kurs


Kursen samläses med KTH-kursen DN2258, Introduktion till högprestandaberäkningar, 7,5 hp / 5 poäng.

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Schema inför kursomgången ht 07 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: http://www.pdc.kth.se/systems_support/training/2007/summerschool/

Kursledare: Michael Hanke , tel. 790 62 78, datorpost hanke@nada.kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2007-07-06 <svl-su@nada.kth.se>