Finita elementmetoden fortsättningskurs, 6 hp / 4 poäng (BT2000)

för matematisk-datalogiska linjens inriktning mot beräkningsteknik och för fristående kurs


Kursen samläses med KTH-kursen DN2260 Finita elementmetoden, 6 hp / 4 poäng.

Kursens målsättning är att ge kunskap om finita elementmetodens grundläggande teori och användning för att lösa differentialekvationer, med tillämpning i kontinuummekanik, elektromagnetism, finansiell matematik m.m. En seriös beräkning bör naturligtvis vara pålitlig och göras effektivt. Pålitlighet betyder att vi kan uppskatta beräkningens noggrannhet som påverkas av diskretiseringen, fel i indata och fel i modellen. Effektivitet betyder att få beräkningsoperationer används.


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Schema inför kursomgången ht 07 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: ht 2007

Kursledare: Jesper Oppelstrup, tel. 790 62 28, datorpost jespero@nada.kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2007-07-06 <svl-su@nada.kth.se>