Examensarbete i datalogi, 10 poäng

för fristående kurs


Examensarbete om 10 poäng i datalogi avses ingå i en filosofie kandidatexamen om 120 poäng i huvudämnet datalogi.

Innan examensarbetet påbörjas måste en del formalia genomföras.
Mer information om detta finner du här.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
EXARExamensarbete i datalogi10


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.
^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2002-07-12 <svl-su@nada.kth.se>