Elektromagnetiska beräkningar, fördjupningskurs, 5 poäng (BT4040)

för matematisk-datalogiska linjens inriktning mot beräkningsteknik och för fristående kurs


Kursen samläses med KTH-kursen 2D1274 Elektromagnetiska beräkningar, 5 poäng.

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Schema inför kursomgången ht 06 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: ht 2006

Kursledare: Jesper Oppelstrup, tel. 790 62 28, datorpost jespero@nada.kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2006-07-11 <svl-su@nada.kth.se>