DSS, Datorsystemstrukturer, 6 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 3, datalogiinriktningen, samt för datalogi fk I på fristående kurs


Här handlar det om datorarkitektur. RISC, CISC, lite om operativsystem, mikroprogrammering, assemblerprogrammering, hur assemblatorer och länkare fungerar. Laborationerna handlar bl.a. om att simulera enkla processorer och att skriva mikroprogram. Eftersom laborationerna är i C så lär vi oss det språket utan och innan. Dessutom går vi igenom en hel del om programkvalitet p.g.a. de höga krav som ställs på resultatet av laborationerna.
Formell beskrivning för linjestudenter, dvs. texten i kursplanen.

Kursplan för datalogi fk I på fristående kurs.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
DSTETentamen2
DSLALaborationer4

Till och med läsåret 96/97 Ladok-rapporterades kursen i momenten:
LadokkodMomentnamnPoäng
DSSTTentamen3
DSSLLaborationer3

Schema inför kursomgången ht 98 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 98/99 finns här.

Aktuell/nästa kursomgång: ht 1998

Kursledare: Jiarong Li , tel. 790 91 05, datorpost li@nada.kth.se

Kursanalyser:

  • Höstterminen 1996
  • Höstterminen 1997
  • Höstterminen 1998
    ^ Upp till Nadakurslista, SU.
    Senast ändrad 2000-04-06 <svl-su@nada.kth.se>