Kursanalys för DSS, Datorsystemstrukturer, 6 poäng, ht96

Kursen ges för matematisk-datalogiska linjen åk 3, datalogiinriktningen, samt för datalogi fk I på fristående kurs

Kursdata

 • Kursen genomfördes v35-v45 ht96
 • Kursledare: Jonas Mölsä
 • Assistent: Richard Spångberg
 • fö: 6h/vecka
 • tö: 7h/vecka
 • antal elever: 40
 • Kurslitteratur: Tanenbaum, Structured Computer Organization
  och Kernighan & Ritchie, The C Programming Language
 • Klara med tenta: 33
 • Klara med lab: ~20

  Kursens mål:

  Eleverna ska kunna:
 • Förklara ord och begrepp inom datorark. och programkonstruktion
 • Beskriva och förklara (arkitekturrelaterat)
  - implementationer av enkla hårdvarusim, mikroprog, assemblatorer, länkare, cacher.
  - konsekvenser av val mellan olika implementationer
  - beroenden mellan komponenter i en arkitektur
  - likheter och skillnader mellan komponenter i en arkitektur
  - för- och nackdelar med olika implementationer
 • Värdera ovanstående
 • Programmera/implementera
  - enkla hårdvarusimulatorer för processorer (risc och cisc)
  - mikroprogram som interpreterar maskinkod
  - assemblatorer och länkare
  - systemprogram som utnyttjar de vanligaste systemanropen för filhantering och processhantering i UNIX.
 • Producera program av hög kvalitet med genomtänkt design, dokumentation och implementation

  Förändringar inför denna kursomgång:

 • Mindre jobb för eleverna
 • Mindre jobb för oss
 • Centrering på de viktiga momenten

  Sammanfattning:

 • Tung men bra.
 • Bra stämning och mkt intresserade elever.

  Undervisningen:

 • Bra: Genomgång och pres av programstandarderna
 • Ej bra: Sen labbåterlämning
  ^ Upp till DSS, startsida.
  Senast ändrad 1998-02-17 <svl-su@nada.kth.se>