DOA, Datorgrafik och användargränssnitt, 7,5 hp / 5 poäng

för vissa kandidatprogram, matematisk-datalogiska linjen åk 2, inriktningarna mot beräkningsteknik och datalogi, biomatematiklinjen åk 2, datalogiinriktningen, samt för fristående kurs


Programspråket C, för dem som kan Java.
2D datorgrafik: historia, hårdvara, standarder, grundläggande algoritmer, transformationer, antialiasing.
Färger: färgmodeller, färgval.
Grafiska gränssnitt: grundprinciper, programmeringsstil.
Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen för MD-linjen åk 2, BM-linjen åk 2 och Datalogi gk II.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
DOATTentamen2
DOALLaborationer3

Schema inför kursomgången vt 08 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 07/08 finns här.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2008

Kursledare: Lars Kjelldahl , tel. 790 81 59, datorpost lassekj@nada.kth.se

Kursanalyser:

  • Höstterminen 1999
  • Vårterminen 2000
  • Vårterminen 2001
  • Vårterminen 2002
  • Vårterminen 2003
    ^ Upp till Nadakurslista, SU.
    Senast ändrad 2007-07-05 <svl-su@nada.kth.se>