DFT, Datorstöd för textbehandling, 10 poäng

för fristående kurs


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)
Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
TNTATentamen4
UPPSUppsats4
LABOLaborationer2

Till och med lå 96/97 Ladok-rapporterades kursen i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
TENTTentamen5
UPPSUppsats4
LABBLaborationer1

Schema inför kursomgången vt 02 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 01/02 finns här.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2002

Kursledare: Staffan Romberger, tel. 790 81 64, datorpost srom@nada.kth.se

Kursanalyser:

  • Vårterminen 1997, samt en typisk tenta i RTF-format, läsbar i MSWord.
  • Vårterminen 1998
  • Vårterminen 2000 (pdf-format)
    ^ Upp till Nadakurslista, SU.
    Senast ändrad 2001-12-18 <svl-su@nada.kth.se>