DBT, Databasteknik, 7,5 hp / 5 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 3,
samt för datalogi fk I på fristående kurs


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)
Formell beskrivning för linjestudenter, dvs. texten i kursplanen.

Kursplan för databasteknik fk på fristående kurs.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
DBTTTentamen2
DBLALaborationer3

Läsåret 99/00 Ladok-rapporterades kursen i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
DBTETentamen3
DBTLLaborationer2

Till och med lå 98/99 Ladok-rapporterades kursen i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
DBTTTentamen2
DBTLLaborationer2

Schema inför kursomgången ht 07 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 07/08 finns här.

Aktuell/nästa kursomgång: ht 2007

Kursledare: Kjell Lindqvist , tel. 790 62 76, datorpost kjellq@nada.kth.se

Kursanalyser:

  • Höstterminen 1996
  • Höstterminen 1997
  • Höstterminen 2000
    ^ Upp till Nadakurslista, SU.
    Senast ändrad 2007-07-03 <svl-su@nada.kth.se>